Οι γωνίες ΑΟΓ και ΒΟΔ είναι ίσες, γιατί έχουν κοινή παραπληρωματική την ΑΟΔ και, είναι παραπληρωματικές με την ΑΟΔ, εξαιτίας των ευθειών γωνιών ΓΟΔ και ΒΟΑ αντίστοιχα.

 

 

Πίσω στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου