Πρόβλημα:

Με βάση το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, να κατασκευαστεί ισόπλευρο τρίγωνο 

    Γράφουμε τον κύκλο που περνά απο τα σημεία Β,Γ,Δ με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΒ. Γράφουμε τον κύκλο ΑΓΕ με κέντρο το Β και ακτίνα ΒΑ.

   Ενώνουμε το Γ (το ένα από τα δύο σημεία τομής των δύο κύκλων) με τα Α, Β και το τρίγωνο ΑΓΒ είναι το ζητούμενο (γιατί;)  

    Αν μετακινήσετε τα Α, Β (κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω στα σημεία)  ή το πράσινο σημείο Γ έτσι ώστε να μεταφερθεί ολόκληρο το σχήμα, το ΑΓΒ παραμένει ισόπλευρο;       

Πίσω στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου