ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

  1. Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε 5 ίσα μέρη
  2.  Ένας γεωμετρικός τόπος, του μέσου του ΑΕ
  3.  

Πίσω στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου