เทศบาลตำบลคลองใหญ่
Tessabantambonklongyai
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาร่วมกัน เพื่อท้องถิ่นไทย
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด
แหล่งท่องเที่ยวคลองใหญ่
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
หน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้าง/การบริหาร
คณะเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กรอบอัตรากำลัง
นโยบายผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน
โครงการปี 46
โครงการปี 47
สาระน่ารู้
ประกาศเทศบาล
ข่าวประกวดราคา
โทรศัพท์ติดต่อภายใน สนง.
เทศบาลเพื่อนบ้าน
ข่าวการสมัครสอบแข่งขัน
แหล่งงาน
ไปท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ
ข้อมูลภาครัฐ
ตารางเดินรถไฟ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
งานศาลเจ้าแม่คลองใหญ
งานประเพณีสงกราต
การประชุมสภาเทศบาล
การซ้อมดับเพลิง
วันปิยะมหาราช
งานวันเด็ก
งานวันขึ้นปีใหม่
งานเลี้ยงต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุยกันวันละนิด จิตแจ่มใส

Webboard ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ครับ

 

นี่หล่อน...กลับบ้านนอนได้แย๊ว....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update : 16 Nov 2003

 

 

 
website ที่น่าสนใจ
ทีวี
หนังสือพิมพ์
เทคโนโลยี
free e-mail
ส่วนราชการ
บันเทิงเริงใจ
มุมสบาย
มุมเหงา ๆ แต่ไม่เหงา
มุมหนังสือ
chat คุยกันมันดีเนอะ
อาหาร
บอกความรู้สึกของคุณ
มือถือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1