มาตรฐาน ISO 9002

หน้าหลัก

ย้อนอดีต

คณะกรรมการบริหาร

งานคุณภาพ

คนดีของเรา

บทความ อ้างอิง

ข้อมูล สถิติ

 

 

 คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

 

  ข้อมูล สถิติ

ผู้รับบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2545update.gif (994 bytes)

ผู้รับบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2544

แผนภูมิเปรียบเทียบผู้รับบริการ 2544-2545

ผู้ป่วยUCจากเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม


โรงพยาบาลทุ่งสง 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    โทรศัพท์ : 0-7541-1044, 0-7541-1384, 0-7541-1785

http://www.oocities.com/tsh2545

e-mail : tsh2545@thaimail.com

ปรับปรุงล่าสุด อังคาร, 17. กันยายน 2002 23:08:34

1