นิโคลกับอโรคา

 

อ ง ก์ 1 ส อ ง โ ล ก ที่ แ ต ก ต่ า ง

ฉาก 1 ตำนานเมือง "อโรคยา"

ฉาก 2 ป่าหม่น...คน...กับ ยาพิษ "อโรคา และ คูมิน" : อโรคา, คูมิน และกองทัพ - "เพลงแห่งความหวัง" : โหระพา, มหาหิงคุ์, กราวาน, กานพลู

ฉาก 3 ผีเสื้อ ดอกไม้ ทุ่งข้าว และดวงดาว "โลกของบูรณา" : บูรณา - "พ่อกับลูก" : บูรณา, ปูชนีย์ - "ถามดาว" : บูรณา - "ฉันจะไป...เธอจะมา" : บูรณา, โหระพา, หมาหิงคุ์, กราวาน, กานพลู

ฉาก 4 โลกของอโรคา "มันดีอยู่แล้ว" : อโรคา

ฉาก 5 เจอนางกลางป่า

อ ง ก์ 2 พ บ รั ก แ ล้ ว พ ลั ด พ ร า ก

ฉาก 1 แรกพบ "กฏ-กติกา" : มหาหิงคุ์, มะเหมี่ยว - "เธอคือใคร" : อโรคา, บูรณา

ฉาก 2 ท้าทาย "ไม่ธรรมดา" : อโรคา, กราวาน, กานพลู - "ทำไมไม่ลอง" : อโรคา, บูรณา

ฉาก 3 ครอบงำ "คูมินกำชับกานชา" : คูมิน, กาญชา

ฉาก 4 อโรคากับกระจก (วิเศษ) "อโรคาของคุณ" : อโรคา

ฉาก 5 มารยา "เสน่ห์หญิง" : มะเหมี่ยว

ฉาก 6 ในฝัน "ตามไปดูฝัน" : อโรคา, บูรณา

ฉาก 7 สัญญา "ไม่อาจควบคุม" : อโรคา /บูรณา /คูมิน - "ทำไมต้องเธอ" : อโรคา

 

พัก 15 นาที (พบกันองก์ 3 ตามสัญญา)

 

อ ง ก์ 3 จ อ ม ย า กั บ ย า ใ จ

ฉาก 1 ยาใจ กับ ยาพิษ "พ่อกับลูก" : บูรณา, ปูชนีย์

ฉาก 2 จอมยากลับคืนโลกมืด "หมดศรัทธาในรัก" : อโรคา

ฉาก 3 สลายอำนาจคูมิน "ความรักตายแล้ว /ความจริงปรากฏ /ปลดปล่อย" : อโรคา, โหระพา, คูมิน และกองทัพ

ฉาก 4 ตำนานต้นไม้ "ตำนานต้นไม้" : โหระพา

ฉาก 5 รักแท้ "มองฉัน ฟังฉัน" : อโรคา

ฉาก 6 ปาฏิหาริย์ธรรมชาติ

ฉาก 7 รวมกันเป็นโลกเดียว "ยาของหัวใจ" : อโรคา, บูรณา

ฉาก 8 แด่ยาใจ "อโรคยา ปรมาลาภา" : ทุกคน

 

มาจาก : แผ่นพับที่แจกผู้เช้าชม

NicholE LinK

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1