เว็บนี้เริ่มจัดทำเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548 พัฒนาโดย นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมบัติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
   Main Menu
    เว็บนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำอยู่หลายประการแต่ประการที่สำคัญก็มีดังนี้
Active Voice & Passive  1. ต้องการให้เป็นเว็บที่มีการให้ข้อมูล  ความรู้ ทางด้านการศึกษา  สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ หรือว่าต้องการนำข้อมูลไป
Adjective  ทำเป็นรูปเล่มรายงาน ก็ขอให้ลงชื่อเว็บ   ด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมท
Adverb  2. เว็บนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยเจ้าของเว็บเดียวกับ www.oocities.com/tumeasycom เป็นเว็บเกี่ยวกับ ให้ข้อมูลทางด้าน
Agreement of subject  คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ซึ่งไม่เน้นทางด้านข่าวสาร เน้นให้ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ครับ
Article  3. เพื่อเป็นการทดสอบว่าเว็บที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถทำให้ทุกท่านที่เข้ามาสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้จริงและเป็นอีกทาง
Comparison of Adj  หนึ่งสำหรับเว็บข้อมูล ทางด้านการศึกษา ถ้าท่านใดที่ต้องการให้ผมทำเว็บอื่น ๆ ก็สามารถ ติดต่อกับผมได้นะครับถ้ารูปแบบ
Conjunction  เรื่องไหน ติดต่อเข้ามามากที่สุด ผมก็จะทำเว็บที่คุณต้องการขึ้นมา
Direct & Indirect Speech  4. ต้องการประยุกต์สิ่งที่ผมเรียนมาใช้กับการปฏิบัติจริงคือ การที่เรียนโปรแกรมการเขียนเว็บมาแล้ว ก็นำมาประยุกต์ใช้ให้
Essentail Dialogues  เป็นประโยชน์มากที่สุด และเป็นประโยชน์   กับผู้อื่น ที่สนใจในเรื่องที่ผมทำด้วยครับ
Gender of Nouns    สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ หรือแจ้งปัญหา หรือต้องการให้ผมเพิ่มเติมอะไรในเว็บก็ติดต่อได้ที่นี่ดังต่อไปนี้ครับ
If Clause  1.  gaittisuk@thaimail.com
Non-Finite Verb  2.  gaittisuk@hotmail.com
Noun  ถนัดส่งเมลล์อันไหนก็ได้ทั้งสองนะครับ ผมจะเข้าไปดูประมาณอาทิตย์ละครั้ง (ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา จากใจจริง)
Number of Nouns
 คุณคิดว่าเว็บภาษาอังกฤษนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
  คลิกที่รูปเพื่อเข้าเว็บบอร์ด
Prefixes เป็นเว็บที่ดีให้ความรู้และไม่เคยมีใครทำมาก่อน
Preposition ควรมีการพัฒนาต่อไปเราจะให้กำลังใจนะ
Pronoun น่าจะมีสีสันหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
Question Tag ควรเพิ่มเนื้อหาสาระทางด้านบทสนทนาและคำศัพท์ที่จำเป็น
Sentence & Clause เป็นเว็บข้อมูลที่ดีและควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Tense
Verb ผลการ Vote
แนวข้อสอบ Power by Thaimisc.com
ช่วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด
เฉลยข้อสอบ
เพื่อเป็นกำลังในการทำเว็บต่อไป
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
คุณเข้ามาเป็นคนที่
 E-mail   Adress  tumenglish@yahoo.com
  Website By Gaittisuk  Srisombut  12/27/2005

 

1