หมวดสิ่งของ
กำเมืองน่ารู้
ภาษากลาง เรียกว่า
เสื้อ
เสื้อ
ผ้าเตว
กางเกง
เกิบ
รองเท้าแตะ
เกือก
รองเท้าผ้าใบ
แอ๊บเข้า
กล่องข้าว
จ๋าน
จาน
จ้อน
ช้อน
ป้าก
ทัพพี
หม้อขาง
กระทะ
เต๋าโล้
เตาอั้งโล้
หลัว
ไม้ฟืน
แว่น
กระจกเงา
ยงวงขูดม่าป้าว
แมวขูดมะพร้าว
ถุงตีน
ถุงเท้า
หนังว้อง
ยางยืด
ยงางหัดผ๋ม
ยางรัดผม
<<< BLACK
1