.
E-MAIL
Nu: http://tutenatura.infogeocities.nl ' '
Souterrain Nivonhuis   Bosbeekweg 19-21    
6721 MH Bennekom
tel. : 0318 - 414723
Open: zondagen van 11.00 tot 15.00 u
Entree : gratis

Groepen op aanvraag bij
mw. Jannie Pastoors: tel 0318-611759, (tussen 9 en 10 uur)
OORSRONG
Hoe kom je er?

OV: Treintaxi van Ede/Wageningen NS naar De Panoramahoeve. Dan nog 1 km lopen langs Moftbos. (De gewone taxi rijdt wel tot 'De Bosbeek').
Eigen Vervoer : Volg vanaf Bennekom de borden Nivon-huis Bosbeek Tip ! Vanaf het station kunt u ook 4 km lopen naar de Bosbeek. (N.S.-wandeling Belmonte)
'De RIJN barrière en verbinding'
De IJstijden hebben indrukwekkende sporen in ons land achtergelaten. In het Gelderse landschap vind je nog de stuwwallen. Ook de vele veranderingen in de loop van de Rijn hebben het landschap gevormd.  Mensen wonen hier "pas" zo' n zevenduizend jaar. Daar zijn sporen van gevonden.  
Veel dank is verschuldigd aan verschillende gemeenten en collega-musea.
De expositie is mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeenten Ede en de verschillende Nivon - geledingen. Verder is financiële steun ontvangen van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, het Jac. P van. Blijdestijnfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland ,  AVGN Wereld Natuur Fonds en het VSB-fonds.
KAART
VRIJWILLIGER ?
In de Romeinse tijd komen er grote veranderingen in het leven hier. De Romeinen brengen onbekende planten en dieren mee. Ze kennen ook nieuwe technieken, ambachten, gebruiksvoorwerpen en andere voeding. De Rijn is voor de Romeinen een belangrijke verbindingsroute.
In het jaar 47 wordt de Rijn een grens van het Romeinse Rijk, waar je niet zomaar over kunt. De grens heet in het Latijn "Limes" en ze bouwden hierlangs allerlei forten en versterkte huizen: de "Castella" en de "Castra".    
Ten noorden van de Rijn was het "vrije Germanië".
Door de problemen met het hoge water van de laatste jaren worden er projecten opgezet onder namen als : Ruimte voor de rivier" In 1995 houden de dijken het maar nèt, maar alle veerpontverbindingen zijn uitgevallen zodat iedereen omwegen via de bruggen moet maken.
De natuur in het stroomdal van de Rijn heeft ook de kenmerken van zowel een barrière als een verbinding.
Via het water is er stroomopwaarts en stroomafwaarts een waterweg. Vanaf de Gelderse Poort, Meijnerswijk, Blauwe Kamer, Amerongen en verder naar het westen ontstaan de zogenaamde Ecologische Verbindingszones. Opvallende dieren zijn de bevers maar ook de zalm komt hier voor. Er groeien ook stroomdalplanten op allerlei nieuwe plaatsen.
Voor andere natuur is de rivier een moeilijke barrière. Het gaat om plantensoorten, insecten en reptielen, maar ook om amfibieën.
Zo zijn er genetische verschillen tussen de paardebloemen in de Betuwe en op de Veluwe. 
Tijdens de oorlog wordt de Rijn opnieuw een militair obstakel voor de bevrijders. In december van 1944 staan de Duitse bezetters aan de ene kant en de Engelse, Amerikaanse en Poolse geallieerde legers aan de andere kant, tegenover elkaar.
Volgens het plan 'Storche' wordt de geëvacueerde  Betuwe onder water gezet. Dit duurt  tot maart 1945.
Gedurende die tijd zijn er steeds schermutselingen tussen Duitsers en Britten.
In de uiterwaarden wordt vanouds klei gewonnen voor de steenfabricage. De schoorsteenpijpen van de vele steenfabrieken langs de oevers van Rijn vormden een soort keten. Er stonden wel 12 steenovens tussen Arnhem en de Grebbeberg.
Hiervan is er nu nog slechts één in bedrijf!
In de loop van de tijden laat de Rijn steeds andere gezichten zien en drukken mens en natuur er hun stempel op. De tentoonstelling 'de Rijn: barrière en verbinding' brengt de verschillende facetten voor het voetlicht.
NIEUWS !
Deze website wordt op 26 oktober opgeheven.Zie nu http://tutenatura.infogeocities.nl