สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 สุราษฎร์ธานี 60 ม.1 ถ.สุราษฎร์ฯ-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทร. 0-7735-5530, 0-7735-5531 แฟกซ์ 0-7735-5536

กำลังปรับปรุง

พบกันเร็วๆนี้