19/08/00 06:36:37 -0700 WELCOME    UNCHANA   WEB   ARTISTIC   IN   THAILAND                                     
   VISITOR  NO.
Hit Counter
     

             
              


narak.com

sunha.com
   


                 
                       


  


                     
              

 

 

 

 

 

 

         


Gallery
Gallery

         
   สวัสดีครับขอต้อนรับสู่  Web  Sites  Unchana ซึ่งเป็นWeb  เกี่ยวกับหัตถกรรมแห่งล้านไทย
        เกี่ยวกับตํานานโคม ซึ่งเป็นหัตถกรรมที่เป็นฝีมือของชาวล้านไทย
                 

     โดย  Web  ดังกล่าวจะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตํานานโคม
         และรูปภาพของโคมแต่ละประเภท  ซึ่งปัจจุบันจะหาชมได้น้อยมากเพราะบุคคล
         ที่ประดิษฐเกี่ยวกับหัตถกรรมด้านนี้มีน้อยคน ซึ่งนับวันก็จะหายไปตามสมัยนิยม
          ของวัฒนธรรมใหม่ๆรวมถึงค่านิยมของสังคมปัจจุบัน 
  

                                                                                            
   
  การหาชมของโคมคงจะหาชมได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการทำโคมนั้นคงจะทำ
          ในช่วงหน้าเทศกาลลอยกระทงซึ่งจะมีการจุดประทีปในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง
          เพื่อเป็นพุทธบูชาหากเกิดมาชาติหน้า จะได้เกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้ที่มีรูป
          โฉมโนมพรรณวรรณะอันสวยงามอุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าวของ
          ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
                     
                
                           
ห้างหุ้นส่วนจํากัด   เชียงใหม่นํ้าดื่มนิววัน
153/1  หมู่ 4 ต.ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300  โทร.(053) 232166,232805

    ้้้้้้้ผู้จัดทําขอขอบคุณที่ให้ความสนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม  Web  Sites  Unchana  แห่งนี้
         โดยผู้จัดทํายังมี Link อื่นๆ อีกมากมายที่ให้ประโยชน์และความรู้แก่การศึกษา
         
      ผู้จัดทําพร้อมรับข้อติชมข้อเสนอแนะของทุกๆท่านเพื่อเป็นแนวทางของการปรับ
          ปรุง  Web  Sites  แห่งนี้

    หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคําถามติดต่อได้ที่   preecha_pomphuak@hotmail.com    
        icq  No.53085623  Tel. (02)5291510-12,(02)9015655,(01)6183305
        

        
    สถาบันการศึกษาต่างๆ
  ทั้งในและต่างประเทศ 
   
                 

    เรื่องความลี้ลับของอีกมิติหนึ่งจากประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ
         
         
   

 sanook                      Thaiicq                    Guest! Book GUEST BOOK
Link               ข้อมูลแหล่งรถต่างๆ          
Story
Gallery                           Automobiles   
      
                                                         
  
Guest  Book