-          Boyun bölgesinde (servical) ; 7 omur

-          Göğüs bölgesinde (thoricia) ; 12 omur

-          Bel bölgesinde (vertebra lumbales) ; 5 omur

-          Sağrı bölgesinde (sacrum) ; 5 omur

-          Kuyruk sokumu bölgesinde ( cocciyx) ; 4 -5 omur

Omurun yapısı ; 1 . omur hariç (atlas omuru) bütün omurların bir gövdesi ve birde kemeri vardır.

BÖLGELERE GÖRE OMURLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ ;

1)     Boyun Omurları ; Birincisine atlas, ikincisinden sonrasına oksis (axis) denir.(7 tane)

2)     Göğüs omurları ; Gövdenin yan yüzeyinde kaburga başlıklarıyla eklem yapan yüzleri bulunur. Sınırlı hareket ederler (12 tane)

3)     Bel omurları ; Diğer omurlara göre daha büyüktürler. En hareketli omurdurlar (5 tane)

4)     Kuyruk sokumu omurları ; 5 omur birbirine yapışarak üçgen şeklinde bir tek omur oluştururlar. Bu omurlar 15-25 yaşında birbirine yapışırlar.

A)    GÖĞÜS KAFESİ KEMİKLERİ (OS.THORİCİA); Göğüs boşluğunu ; önde göğüs tahtası kemiğini (sternum) , arkada göğüs omurları ve geri kalan kısımda 12 çift kaburga (costae) çevreler.

·        Sternum ; Göğüs kafesinin ön tarafında bulunan yassı bir kemiktir.

·        Costae ; Önde göğüs tahtası kemiğine, arkada yarım daire çizerek omurgaya bağlanan ince uzun kemiklerdir.

                  

                   ÜST YAN KEMİKLERİ (OS. EXTREMİTALİS SUPERİOR) ; Üst yan deyince , vücudun her iki üst yanında bulunan omuz , kol , ön  kol ve el kemikleri akla gelir. Üst yanlarda 64 tane kemik vardır.

                            

a)       Omuz Kavşağı kemikleri ; Omuz iskeletini köprücük kemiği ile kürek kemiğinden oluşur.

o       Köprücük kemiği (clavicula) ; Yatık bir S harfi şeklindedir.

o       Kürek kemiği (scapula) ; yassı bir kemiktir.

b)       Kol kemiği (humerus – os.brachii) ; Uzun bir kemiktir.

c)        Ön kol kemikleri (os.antebrachii) ; Dış yanda döner kemik (radius) , iç yanda ise dirsek kemiği (ulna) bulunur.

o       Döner Kemik (radius) ; uzun kemiklerdendir.

o       Dirsek kemiği ( ulna ) ; Uzun kemiklerden.

d)       El kemikleri (os manus) ; 27 tanedir.

-          El bileği kemikleri ( os carpi) ; İki sıra ile dizilmiş 8 tane kemik bulunur.

Birinci sıradakiler;

·        Sandal kemik (os naviculare manus)

·        Ay kemik  (os lunetum)

·        Piramit kemik (os triquetrum)

·        Nohut kemik ( os psiforme)

     İkinci sıradakiler ;

·        Trapez kemik ( os multangulum majus)

·        Trapezoit kemik ( os maltangulum minus)

·        Başlı kemik ( os .capitatum)

·        Çengel kemik ( os hamatum)

-          El parmak kemikleri ; Beş parmakta 14 kemik bulunur. Baş parmakta 2 diğer parmaklarda ise 3’er tane kemik bulunur. El parmağı kemiklerine dizi kemikleri yada falankslar denir.

 

ALT YAN KEMİKLERİ (OSSA EXTREMİTALİS İNFERİOR) ;

            Alt yanlarda 61 adet kemik bulunur

A)    Kalça kemiği (os coxae) ; İnsanda iki kalça kemiği bulunur. Her bir kalça kemiğini 3 kemik oluşturur.

·        Leğen kemiği (illium) ;

·        Çatı kemiği (pubis)

·        Oturak kemiği (iskium)

Pubis kemiklerinin her iki kolu önde 90 º bir açı yaparak birleşirler.

Pelvis çapı ; 11 – 11,5 cm dır bu çapa “konjugata vera” denir.

Pelvis boşluğu ; 12 cm

Pelvis çıkımı ; 9,5 – 12 cm

B)    Uyluk kemiği (Femur) ; Vücudun en uzun ve en kuvvetli kemiğidir.Üst ucuna caput femoris denir ve kalça kemiği ile eklem yapar. Uyluk kemiğinin dış tarafında  kalça ekleminin tutunduğu büyük çıkıntı (trochonter major) bulunur. İç tarafında ise dönme yaptıran kasların bulunduğu çukur vardır.

-          Diz kapağı kemiği (patella) ; Diz ekleminin ön tarafında bulunur. Uyluk kemiği ile bacak kemikleri arasında bir kapak gibi durur.

C)    Bacak kemikleri (os.cruris) ; Kaval kemiği ile kamış kemiği bacak kemiklerini oluşturur.

·        Kaval kemik (os.tibia) ;Diz oynağından ayak bileğine doğru uzanır.

·        Kamış kemik (os fibula) ; İncik kemiği de denir. Kaval kemiğinin uzağında ince narin bir kemiktir.

D)    Ayak kemikleri (os.pedis) ; Bu kemikler;

++ Ayak bileği kemikleri (os.torsi) ; Ön ve arka olmak üzere 2 sıra halinde 7 adet kemik ayak iskeletini oluşturur. Hepsi kısa kemiklerdendir. Bunlar arkadan öne 3 sıra halinde dizilirler.

Birinci Sırada ; 

- Aşık kemiği (talus)

- Topuk kemiği (calcenaus)

İkinci sırada ;

-          Ayak sandal kemiği (nuchale pedis)

-          Zar kemik (cubold)

Üçüncü sırada ;

-          1.2.3 konik kemikler (knelform) bulunur.

++  Ayak tarak kemikleri (os metatarsi) ; beş adet küçük uzun kemiktir.

++  Ayak parmak kemikleri ( os digitorum pedis) ; El parmak kemikleriyle aynıdır.

     
 

Özeti Hazırlayan:Ufuk Tan Doğan YILDIZ

ANASAYFA

<<< Önceki Sayfa   Sonraki Sayfa >>>

1