Ulrica Söderlind

Fil. Dr

Forskare

Fil Dr, ekonomisk historia

Fil lic, ekonomisk historia

Fil mag, Kulturvetarlinjen, marinarkeologi

Fil mag, ekonomisk historia

         Fil kand, allmän historia och allmän arkeologi

 

    Ekonomisk-historiska institutionen

Stockholms universitet

Rum A928

Telefon: 08-16 47 92

Email: Ulrica.Soderlind@ekohist.su.se

 


Forskningsprojekt

Måltidsordning och kosthållning i Sverige från senmedeltid till tidig modern tid

 

Måltidsordning och kosthållning i Sverige är ett eftersatt område. Som läget är i dag är det framförallt etnologer som har ägnat sin forskarmöda åt detta område, i viss mån även antropologer. Mitt syfte  är att belysa detta ämne dels ur en ekonomisk-historisk synvinkel och dels ur en arkeologisk sådan, studien kommer att bedrivas med marina förtecken. Att inta näring i form av mat och dryck har ofta förklarats som ett nödvändigt ont för människan eftersom hon till sin fysik enbart har begränsade lagringsresurser. Genom att så är fallet måste hon inta näring med jämna mellanrum för att hålla ett gott allmäntillstånd. Detta är förvisso sant men det finns nog inget annat fenomen som är så integrerat i människans tillvaro på flera olika plan som just gastronomin. En människa är omgiven av gastronomin från dess att hon föds tills dessa att hon dör. Denna gastronomi ser olika ut för olika människor beroende på faktorer som ex ekonomi, religion, samhällsklass, politik.

 

Genom att jag valt att arbeta med två vetenskaper så kommer studien att bli tvärvetenskaplig. Källmaterialet kommer dels att bestå av skriftliga källor (t.ex. provianteringslistor, räkenskaper, kokböcker) och av samtida arkeologiska (marina) artefakter. Valet av dessa två typer av källor faller tillbaka på att jag menar att genom att kombinera dessa två blir bilden av hur det en gång var tydligare, bredare och djupare. Både ekonom-historiken och arkeologen strävar efter att försöka komma så nära dåtidens människor som det är möjligt och genom att kombinera dessa två vetenskaper ökar möjligheterna till detta markant än om man endast väljer att arbeta med en av källorna

 

Genom att studien bedrivs med marina förtecken så står fartyg i blickfånget men även landbundna lokaler med marinanknytning. Frågor som kommer att ställas är : Kan man skönja förändringar över tid genom studiet av ex provianteringslistor för fartyg/räkenskaper för landbunda lokaler? Uppvisar det skriftliga materialet och det arkeologiska materialet samma bild? Om inte, varför gör de inte det? Går det att utifrån de två olika typerna av källor urskilja en social stratigrafi vad det gäller mat och dryck över tid? Hur stort var näringsintaget under den studerade perioden och förorsakade näringsintaget sjukdomar, om så, vilka? Finns det skillnader mellan mat och dryck på fartygen och de landbundna lokalerna, om så varför och vilka?

 

Nyckelord, Keywords: Måltidsordning, Kosthållning, Gastronomi, tvärvetenskap, marina.

 

 

Publikationer

 

Böcker:

Smaker från förr- en arkeologisk studie i svensk 1700 tals gastronomi samt särtryck ur denna ” Sex svenska 1700-tals menyer”, 2002

Matvrak - Kosthållning och måltidsordning ombord svenska örlogsfartyg under 1600-talet, Licentiatavhandling , 2004

Nobels Middagar, Carlssons bokförlag, 2005

Skrovmål: kosthållning och matlagning i den svenska flottan från 1500-tal till 1700-tal, Doktorsavhandling, Carlssons bokförlag, 2006

 

Rapporter:

  Rapport, Undersökningen, Gloskär, Rödhamn, Lemland, Åland, 2006 ,

Grävrapport från Gloskär, Åland, 2005 

Artiklar:

  ”Kunglig taffel- en förnämlig förebild”,Smak av svunnen tid, 2007.

  ”What was served at the inn at Koffsan during the 17th century?, Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe.(red) Fransson, Svedin, Bergerbrant, Androshchuk,2007.

  ”Adlig gastronomi i svensk stormakstid ”, Gastronomisk Kalender 2007.

  ”Skrovmål del II”, Marinarkeologisk tidskrift 1/07, 2007.

  ”Skrovmål del I”, Marinarkeologisk tidskrift, nr 4/06, 2006.

  ”En adelsdam som gästgivare under “Stormatstiden””, Personhistorisk tidskrift nr 2/2006.

  ”En glimt av marinarkeologin i Georgien ”, Marinarkeologisk tidskrift nr 3/2006.

  ”Fish Consumption aboard Swedish Warships during the Seventeenth Century ”, Studia Atlantica, nr 8, 2006.

  ”Seamens diet during the 18:th century.”, CD-proceedings från Conference of Historical Sciences, Sydney, Australien.

  ”Konsumtion och näringsvärde ombord svenska flottan under 1600-talet.”, Bottnisk kontakt, 2006.

  ”Marinarkeologisk provundersökning vid Rödhamns krog ”, Marinarkeologisk tidskrift, nr 4, 2005(med Marcus Lindholm).

  ”Kosthållning och sjukvård under rysk-svenska kriget 1788-1790”, Militärhistorisk tidskrift, årgång 26, 2005

  ”Yoghurten debuterade i de fina salongerna”, Dagens Nyheter, 11 december, 2005.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=501085

  ”The food, and the people”, Dagens Nyheter, 11 december, 2005.
http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=501103

  ”Ett litet smakprov på vad man kan finna i det Bernadottska familjearkivet”,Gastronomisk kalender, 2006.

  ”Stormaktstidens kosthållning ombord svenska örlogsfartyg, del 1” , Forum Navale, nr 61, 2005.

  “ The Nobel Banquets - A Century of Culinary History”
http://nobelprize.org/nobel/events/menus/soderlind/index.html

”Mat och dryck ombord på svenska örlogsfartyg under 1600-talet” , Tidskrift i sjöväsendet, Nr 3, 2004

”De olympiska spelen och kosthållning”- Medusa, Nr 1, 2004

”Med öl i ballasten”  Spiritus, nr 5, 2003.

  ”Gutår” , Gastronomisk kalender 2004.

Gastronomins landskap, Värdefulla landskap, 2003.

  Mat på Vasa, Måltidsakademins årsbok 2002.

  Marinarkeologi och gastronomi, Marinarkeologisk tidskrift nr 1,  2, 2002.

  Diet on the Swedish Royal warship Vasa, Konferensrapport från internationella marinarkeologiska konferensen, Rostock, mars 2001.

 

**************

 

Föreläsningar:

Diet on the Swedish Royal warship Vasa, Internationella marinarkeologiska konferensen, Rostock, mars 2001.

  Marinarkeologi och Gastronomi , föreläsning vid Marinarkeologiska sällskapets konferens, mars 2002, Stockholm.

 Mötet mellan historiska källor och arkeologiska artefakter ombord Vasa och Sjökrogen Koffsan, föreläsning vid de Svenska historiedagarna, Tartu-Estland, sep 2002.  

Faktisk konsumtion på örlogsfartyg under 1600-talet i Sverige, Bottnisk kontakt XII, Åbo, Finland, 2004

Faktisk konsumtion under 1640 års krig ombord på svenska örlogsfartyg, Marinarkeologisk konferens (MAS), Stockholm, 2004

The importance of fish in the daily consumption onboard Swedish navy vessels during the 17th century, NAFHA conference, Halifax, Kanada, 2004

Något om de olika sanningar som ett arkeologiskt respektive ett historisk källmaterial berättar om samma händelser om livet ombord örlogsfartyg under 1600-talet i Sverige, Svenska historiedagarna, Sundsvall, 2004.

En kulinarisk resa i Vasas kölvatten-föreläsningserie, Vasamuseet, 2005

23/2: Drycker, 16/3: Tranchering, 30/3: Kött och fågel, 20/4: Fisk och skaldjur, 11/5: Köksväxter

Seamens diet during the 18:th century, Conference of Historical Sciences, Sydney, Australien, 2005.

Consumption aboard Swedish naval ships during the 17:th century, Historical Association of the Northern Seas conference, Middelburg, Holland, 2005.

Brita Cruus och 1600-talets matlagningskonst, Kulturveckan, Järfälla kommun, 11 oktober 2005.

Nobels Middagar, Rackstamuseet, 2006.

Matvrak och Skrovmål, Ölands skördefest, 2006.

Linné och 1700-talets smaker- går det att rekonstruera epokens mat och dryck ?, Stockholms universitet, 2007.

Kunglig mat under 500 år, Kungliga Slottet, 2007.

Food and diet at the inn of Koffsan and the maritime archaeology at the skerries of Rödhamn, Åland Islands , Tbilisi State Uinversity, Georgia University of Social Sciences, Georgien, 2007.

Naval diet in the Swedish navy 1500-1800, Tbilisi State Uinversity, Georgia University of Social Sciences, Georgien, 2007.

**************

Utställningar:

 

Medverkade i Järfälla Kulturs vår och sommarutställning  2001, ”Maten, magen, muggen”, med en 1700-tals meny.

 

**************

Media:

 

Vetenskapsradion-historia, P1

Nobelbankettens historia (5/12-02), Historisk mat, del 1 - 1600-tal (12/12-02), Historisk mat, del 2 - 1600-tal (19/12-02), Historisk mat, del 3- kost till sjöss under 1600-talet (26/12-02), Historisk mat, del 4 - 1700-tal (9/1-03), Historisk mat, del 5 - 1700-tal (16/1-03).  

Svenska hovets historiska mat -  Erik XIV (6/11-03), Drottning Kristina (13/11-03), Gustav III (20/11-03), Oscar II (27/11-03), Gustav V (11/12-03).

Mat på örlogsfartyg under 1600-talet (7/10-04), Åke Rålamb (14/10-04), Britta Cruus (21/10-04), Andreas Palmcrona (4/11-04), Romble Sale (11/11-04)

Jakten efter sjökrogen på Gloskär, (18/8-05)

 

Vetandets värld - I Fokus,Nobelbanketten (8/12-05)

  Ålands Radio-kulturkvarten, marinarkeologisk undersökning vid Rödhamn, 2005.

 

  “Eatfeed- Global Celebrations”
http://www.eatfeed.com/shows/33_global_celebrations.htm.

 

  “Eatfeed- The Kitchen”
http://www.eatfeed.com/shows_2006/42_the_kitchen.htm.

**************

Stipendier:

Svenska Dagbladet stipendiat – Dec 2000.

Innehavare av donationsstipendium ur Anna Sandströms stiftelse ht-2002.

  Beijer stipendiat- 2002, 2004

  Innehavare av vinosprit historiska muséets stora stipendium 2002.

  Innehavare av bursary från International Commission for Maritime History, 05.

 

**************

 

 

Webmaster: Björn Sandahl
eXTReMe Tracker 1