-----Welcome to INTERTECH------- 
i
มาอย่าปล่อยให้สารพิษตกค้างสะสมในร่างกายเป็นอัตรายตาย แบบผ่อนส่ง แต่เราป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย 

เครื่อง ผลิตโอโซนสำหรับขจัดสารพิษตกค้างเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ENGLISH
 
โอโซนคืออะไร
โอโซนในครัวเรือน
โอโซนในระบบหอผึ้ง เย็น
โอโซนในสระว่ายน้ำ
โอโซนบำบัดน้ำเสีย

โอโซนบำบัดน้ำเครื่องซักผ้า

โอโซนในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับเรา

 
 
              การใช้ โอโซนในระบบหอผึ่งเย็น (Cooling tower system)
 
     การใช้โอโซนบำบัดน้ำหอผึงเย็นและประโยชน์ที่ได้รับ

1.ขจัดความต้องการใช้เคมีอื่นๆและลดค่าใช้จ่าย

2. ทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดรวมเชื้อ ลิจิโอเนลลาและตะไคร่น้ำ

3. ทำการแยกอินทรีย์ต่างๆจากสสารเสียโดยการออกซิไดซ์และทำลายหินปูน

4.ป้องกันการเกิดตะกรันและขจัดตะกรันเดิมที่มีอยู่

5. ลดอัตราารกัดกร่อนโลหะและขยายอายุการใช้งานระบบชิลเลอร์และระบบน้ำหล่อเย็น

6. ลดการเป็นเมือกลื่น

7. เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลงและค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

8. ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

9. สิ้นสุดความรับผิดการปล่อยน้ำเสียทิ้ง

10. สิ้นสุดความรับผิดการประสานกับการขนส่ง การจัดเก็บการใช้งานและปล่อยสาร เคมีที่เป็นพิษ

11. การใช้งานเชื่อถือได้และค่าบำรุงรักษาต่ำ

12. ทำให้น้ำใสสะอาดและขจัดกลิ่น.

 สรุป การบำบัดน้ำระบบหอผึ้งเย็นด้วยโอโซนมีข้อดีมากกว่าการใช้เคมีและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการดูแล 

         
                     
For more information contact us e-mail: intertech92@yahoo.com
 
อย่าปล่อยสารพิษตกค้างสะสมในร่างกายจนเกิดโรคมะเร็งหรือโรคร้ายตายแบบผ่อนส่ง

  1