Barn på Undheim

Barn på Undheim
Denne siden inneholder informasjon om Lag/Forreninger/Kor
for barn på Undheim.
De
har hvert sitt avsnitt på denne siden i følgende rekkefølge:

  • Ekko

  • Formosaliljen

  • Søndagsskulen

  • Søndagssporten

  • Ugla

  • Yngres

Ønsker du å legge ut informasjon om din organisasjon, så ta kontakt


Ekko
Innledning

Program


Formosaliljen
I
nnledning

Program


Søndagsskulen
Innledning

Program


Søndagssporten
 

Dette er et tilbud til alle som går i 6 - 10 klasse.

Vi starter med å være med på gudstjeneste på
Samfunnshuset fra kl 10.30 til 11.00.
Deretter reiser vi bort til skolen, der vi disponerer
gymnastikksalen.
Her blir det en kort andakt, deretter blir det ulike
aktiviteter, som innebandy, hjørnefotball, kanonball,
volleyball eller lignende. Det vil variere fra gang til gang.
Vi avslutter slik at vi er tilbake på samfunnshuset ca 12.10.
De som ikke ønsker å bli med på gudstjenesten,
men vil møte direkte i gymnastikksa, må møte opp på skolen senest kl 11.05.


Ta med innesko og treningstøy


Ugla
Innledning

Program


Yngres
Innledning

Program


Diverse