Nytt Kapell

Økonomi

Innsamlede midler


Kalkyler


 

 

 

Sponsorer

Gi en gave til Kapellet !
3325.25.08959

 

Vil du bli sponsor ?

Ta kontakt med:
Torvald Tjåland <malenius@frisurf.no>