Nytt Kapell

Status innsamlede midler

 

 

Innsamling, nytt kapell

 

 

 

Dato

 

Beløp

Saldo

1998-2000

 

Gaver

1,030,451.50

 

 

 

Annonser

131,800.00

 

 

 

Kalendersalg

81,135.00

 

 

 

Provisjon, Varde

6,298.00

 

 

 

Kapellringen

33,173.00

1,282,857.50

2001

 

Gaver

342,915.00

 

 

 

Fylkesmann Norems legat

150,000.00

 

 

 

Provisjon, Varde

16,178.00

 

 

 

Kapellringen/arr.

96,797.50

 

 

 

Annonse

15,000.00

 

 

 

Stolkjøp

357,890.00

2,261,638.00

2002

Januar

Gave/rabatt betong

40,300.00

 

  

  

 Stolkjøp

 2,250.00

 

    Gave, Time Sparebank 200,000.00  
    Gaver 2,850.00  
    Provisjon Sparebank1 1,284.00  
 

Februar

Gaver 45,350.00  
    Provisjon Sparebank 1 971.00  
    Rabatt 8,400.00  
 

Mars

Gaver 3,250.00  
    Provisjon Sparebank 1 765.00  
 

April

Gaver 3,450.00  
    Kapellringen 9,838.00  
 

Mai

Gaver 2,850.00  
 

Juni

Gaver 3,250.00  
    Stolkjøp 1,000.00  
 

Juli

Gaver 3,450.00  
 

August

Gaver 27,850.00  
 

Sept.

Gaver 41,050.00  
    Kollekt, samlingsfest 10,421.50  
 

Oktober

Gaver 2,050.00  
    Støtte frå Time Spareb. 4,900.00  
    Støtte, Landsrådet barne.. 5,000.00  
 

Nov.

Loppemarked 31,201.50

2,713,369.00