english

                                                  English       

Bạn Trần Văn Phấn đã qua đời lúc 4.50 sáng ngày 29/9/2003 tại Bệnh Viện TW Huế. Xin nguyện cầu cho anh ra đi thanh thản.
Xin đa tạ tất cả quí ân nhân và bạn bè thân hữu đã chung tay sẻ chia với Phấn và gia đình trong thời gian qua.Câu chuyện của anh