TUGASAN  MATEMATIK BERNAS

Tajuk : Menambah Ubin

Topik Berkaitan : Perkaitan Antara Perimeter Dan Luas 

Tujuan : 

Masalah ini dibentuk untuk menolong pelajar melihat perkaitan di antara luas dan perubahan perimeter.

Rasional :

Dengan mengunakan tugasan matematik yang relevan berdasarkan kaedah inkuiri guru  dan pelajar  boleh menjumpai perhubungan /perkaitan dalam matematik.

Objektif Eksplisit :

1. Pelajar boleh menyatakan perkaitan antara Perimeter dan Luas  sesuatu bentuk objek tertentu.

Aras berkaitan: Tingkatan 1 atau 2 .

Masa : 80 minit

Pengetahuan sedia ada                                       

1. Pelajar tahu mengira dan mengukur perimeter dan luas sesuatu bentuk objek.

2. Pelajar mengetahui konsep poligon.

Pendekatan Pembelajaran : 

Penyiasatan dan Penerokaan Secara Koperatif

Struktur Tugasan :

1.  Pada mulanya aktiviti dijalankan secara individu dan seterusnya secara kumpulan koperatif.

2. Pelajar menyiasat dan meneroka masalah dengan menggunakan kad-kad manila berbentuk segiempat sama(ubin).

3. Pelajar bertanding menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru dalam kumpulan diskusi.

Bahan-bahan Bantu P&P :

1. Kad-kad manila (Squre 1 cm2)/ubin plastik pelbagai warna.

2. OHP

3. Plastik transparensi

4. Pen transparensi

5. Kertas-kertas "spotty"

Panduan Guru :

Pengenalan

Dalam tugasan ini pelajar-pelajar diberi satu permainan menambah 'ubin'. Ini adalah untuk mengwujudkan satu persekitaran P&P yang menyeronokkan  di kalangan guru dan pelajar-pelajar. Pada mulanya tugasan dijalankan secara individu untuk melihat sejauh mana tahap pemikran yang dipunyai oleh setiap orang pelajar. Mengikut kajian van Hiele terdapat 5 level bagaimana pelajar fikir dan belajar geometri.

Bagaimana guru boleh menolong membangunkan pemikiran pemikiran pelajar:

Oleh sebab itu, objektif pembelajaran ini tidak akan tercapai melainkan :

  1.  Pelajar-pelajar di dalam kelas dibahagikan kepada kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.(Disyorkan 4 orang sekumpulan supaya semua pelajar boleh berinteraksi secara aktif).

  2. Kertas-kertas "spotty" diedarkan sebagai Set Induksi guru. Soalan dari guru- Adakah kaitan bentuk-bentuk yang dilukis oleh pelajar  dengan poligon? Guru meminta pelajar memberi takrifan poligon.

  3. Kad-kad manila 'Squares' dan lembaran kerja diedarkan kepada pelajar.

  4. Semasa pelajar-pelajar menjalankan tugasan mereka, pemantauan dan bimbingan dari guru diberikan. Masalah yang mungkin wujud "Lupa Apa Itu Poligon". Contoh-contoh soalan yang dapat mencetus minda pelajar dan seterusnya mengukuhkan konsep poligon yang sedia ada ialah:  - Apakah yang dimaksudkan dengan poligon? Bagaimanakah untuk mengira perimeter poligon yang dibentuk itu?

  5. Guru hendaklah membimbing dan memberi pengukuhan positif kepada pelajar sekiranya mereka memberi jawapan yang salah.

  6. Selepas proses pembinaan konsep mengenalpasti perimeter poligon dijalankan oleh pelajar, guru akan menerangkan dengan jelas konsep tersebut dengan bantuan transparensi OHP

  7. Untuk mengetahui sejauh mana objektif pelajaran tercapai guru akan menjalankan pentaksiran di akhir pengajaran.(Oral/Bertulis)

Guru boleh merujuk kepada lampiran ini untuk sesi penerangan dan perbincangan 
Perimeter Bentuk-bentuk rajah selepas penambahan ubin yang mungkin dilukis oleh pelajar
12
13  
14

15  
16

 

 

Tugasan Pelajar:

1. Aktiviti secara individu: -bertujuan menyiasat pelajar faham tentang bentuk-bentuk dan dapat mengaitkannya dengan poligon.

- (Set Induksi)Pelajar diminta menyambung titik-titik  dengan lengkap secara bebas di kertas "spotty".

-Pelajar diminta menyatakan takrifan poligon.

-Pelajar diminta melukis sendiri rajah-rajah yang mempunyai perimeter 8 hingga 12.(Peruntukkan masa 20 minit)

2. Aktiviti secara kumpulan:

-Pelajar diminta membentuk rajah-rajah yang mempunyai perimeter yang telah ditetapkan dan melukisnya di dalam jadual berikut : 

Perimeter

Rajah-rajah yang mungkin

Komen/Ulasan

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Guiding Questions for Group Discussion

1.Where would you place a tile to increase the perimeter by 1? By 2? By 3?

 

 

2. How could you increase the area by 3 and not increase the perimeter?

 

 

3. What is the fewest number of tiles that can be added to increase the perimeter to 16 units? Describe this new shape. What is its area?

 

 

4.  What is the greatest number of tiles that can be added to increase the perimeter to 16 units? Describe this new shape. What is its area?

 

 

5.  Use the tiles to find all the noncongruent rectangles that have a fixed integral perimeter. Perimeters could vary from 12 to 24 units. 

     (Note: Could a perimeter be an odd number?)

 

[Balik Ke Menu Tugasan Bernas Matematik]

1