โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5, ง 43202 คอมพิวเตอร์ 6
เพื่อศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ผู้สอน ครูจงรัก เทศนา

การบำบัดรักษาโรค วัดหนองหญ้านาง
โครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคเหนือ  
ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8- 10 สิงหาคม 2550

มีดช่างแขก
ผลิตภัณฑ์ใยบัว
เปลไม้ไผ่
ไพศาลหมูทุบ
มะพร้าวเสวย
ทองม้วน กระยาสารท
ปลาย่าง ปลาท่องโก๋
ธูปหอม
ยาหอม
อิฐมอญ


    
e-mail : krujongrak@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-5651-1334 โทรสาร 0-5651-4471 มือถือ 0-9640-6265
Best view with Internet Explorer 6.0 & screen resolution 1,024 x 768 pixels. Text-size: Medium

Last Updated  22/04/2008