Created with DiDa
Here I am...105% Mankind.

Em nhu+ cu.c "Mu+'c" tro^i so^ng
Anh Nhu+ con cho' ngo^`i tro^ng tre^n bo+`
Ga(.p Em, Anh cha(?ng da'm cha`o
So+. ma' em ho?i tha(`ng du co^n na`o ddo' con (?)

Thu+a Ba.n,

So+? di~ ma` to^i co' so^' du+ 5% cu?a dda`n o^ng la` do do`ng ho. to^i dde^? la.i. Chuye^.n la` nhu+ va^`y: Nu+~ hay Nam cu~ng chi? ca^`n 100% cha^'t "Sinh To^'Gio+'i Ti'nh" thi` co' the^? pha^n bie^.t Nam hay Nu+~. Ne^'u ngu+o+`i na`o bi. xu.t xuo^'ng du+o+'c so^' 100 co' nghi~a la` ngu+o+`i ddo' thuo^.c pha'i thu+' ba. (y' e. pha'i na`y dde^? cho ca'c ba.n dda(.c te^n). Co`n rie^ng ve^` to^i thi` co' du+ to+'i 5%. So^' la` o^ng to^? cu?a to^i du+ to+'i ma^'y chu.c percent, da. ddo' la` "Ma'u Dze^". Kho^ng hie^?u sao qua ma^'y ddo+`i to+'i tui chi? co`n co' 5%. Thie^.t la` tie^'c...bebehehebehebehebeheeee

Ho` o*iiiiiiiiiiiiiii,

Ho` o+i...tha^n anh nhu+ con Phu.ng la.c ba^`y, tha^'y em le~ ba.n, ho`o`o`o`o` o*iiiiii, tha^'y em le~ ba.n anh muo^'n va^`y duye^n loan.

Ga(.p anh dda^y em muo^'n va^`y hai ho., so+. vo+. anh o+? nha` tie^'ng no. tie^'ng kia.

Anh no'i vo+'i em anh co' vo+. nha`, vo+. thi` ma(.t vo+., anh su+? hoa` thi` tho^i.

Anh thu+o+ng em, thu+o+ng qua^'n thu+o+ng qui't. Bo^`ng ra go^'c mi't, bo^`ng xi't go^'c chanh. Bo^`ng ra dda'm sa^.y, bo^`ng ba^.y vo^ mui. Bo^`ng lu~i sang la'i, bo^`ng ngoa'i tru+o+'c mu~i, dda(.t em na(`m xuo^'ng dda^y. Ke^? tu+` ho^`i em ddau bang cua, lu+o+~i dda('ng, mie^.ng tra('ng, co+m ho^i. Tie^'c co^ng anh ddo+~ ddu+'ng bo^`n ngo^`i, ba^y gio*` em vinh hie^?n ba('t anh ddi ba'n no^`i la`m chi (?).