มีลักษณะรูปสี่เหลียมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร
มีพื้นสีแสดคาดแถบสีม่วงแก่ ขนาด ๗๐ เซนติเมตร ๒ ริ้วตัดผ่านกลางผืนธง เป็นรูปกากบาท
และตรงกลางผืนธงจะมีเครื่องหมายดวงตราประจำจังหวัด
มีสัญลักษณ์เป็นพระแท่นศิลาอาสน์มีมณฑปสีเหลืองครอบอยู่ สองข้างของมณฑป
เป็นลวดลายกนกสีน้ำเงินเข้ม ด้านหลังมณฑปมีรูปครุฑสีแดง ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกรอบวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๐ เซนติเมตร ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัด
เส้นรอบขอบวงกลมจะมีริ้วแถบของด้านนอกสุดเป็นสีเหลือง ขนาด ๒ เซนติเมตร
ริ้วแถบด้านในเป็นสีแดงขนาด ๑ เซนติเมตร
ส่วนในกรอบตัวหนังสือชื่อจังหวัดพื้นสีเหลืองของสีแดงตัวหนังสือสูง ๖ เซนติเมตร ปีกสีแดง
                                                      << back     next>>

ธงประจำจังหวัด
ดอกไม้ ต้นไม้
Design by Pornsawan Sanguancharit
Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif