งานรุ่นปี ๒๕๔๙ นี้ ช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาอาจารย์ และเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดมณีสถิตย์ฯ
ช่วงเย็นเป็นการพบปะสังสรรค์กัน มีเพื่อนๆหน้าใหม่หลายคนที่มาร่วมงานในปีนี้
หน้า2 >>>