Home - Uvod u Visu Matematiku

 

UVOD U VIŠU MATEMATIKU

O Predmetu

Uvod u Višu matematiku je predmet na I godini  
trogodišnjih studija elektronskog poslovanja na Višoj
ekonomskoj školi “Prota Mateja Nenadović“ u Valjevu.

Predmet Uvod u Višu matematiku obavezan je za one
studente koji na klasifikacionom ispitu nisu postigli više od
50% mogućeg broja poena.

Cilj nastave  je ovladavanje potrebnim znanjima za
praćenje programa predmeta Poslovna matematika. Ovaj
predmet ima
2 boda (ects poena).