Charta Sigillata

Saknar någon församling vigselböcker där Du forskar?

Lysningsräkningar kan då kanske vara lösningen. 

Under perioden 1732-1748 skulle prästerna specificera vilka som tagit ut lysning i socknen, och redovisa detta till länsstyrelsen. Det var nämligen skattepliktigt att ta ut lysning. Skattens storlek berodde på den blivande brudgummens status (titel) och inkomst. Torpfolk och tjänstedrängar betalade minst, bönder och dess söner betalade en högre summa och s.k. ståndspersoner betalade ytterligare lite mer i "avgift". Lite felaktigt kallas dessa handlingar för charta sigillata (stämpelpappers avgift). Avgiften infördes 1660 för bl. a. lysningar, man fick då betala för denna charta. Under perioden 1732-1748 ersattes detta system med en kontantavgift och det är denna som har satt sina spår i länsräkenskaperna.

Vad jag har förstått lämnade prästen in specifikationen till häradsrättens vårting för varje socken. Hur de sedan vidare transporterats är för mig okänt, i dag finns de i kammararkivets länsräkenskaper, Riksarkivet, Stockholm. Eventuellt finns de också i länsstyrelsearkivets länsräkenskaper på respektive landsarkiv.
Vad gäller faktainnehållet så finns i sämsta fall endast en specifikation för en enskild socken på hur många som tagit ut lysning i varje avgiftsklass samt prästens namnteckning. Vanligast verkar dock vara att den blivande makens namn, titet/yrke/status samt hemvist nedtecknats. För vissa socknar nämns både mannen och kvinnan utförligt. Just yrkes/ståndstillhörigheten var viktig att den sattes korrekt, då den var avgiftsgrundande. Här kan man alltså se skillnaden mellan drängen (=ogift) som är son i huset och drängen som tjänare i huset (tjänstedräng, ogift och med föräldrarna på annat håll). De boplatser som finns i dessa uppgifter är några månader äldre än de som anges i vigselbok, det kan också vara givande.
Vill du läsa mer kan du studera en uppsats av B Lundberg "Lysning och vigseluppgifter i länsräkenskaperna under 1730-1740talen" ur Arkivvetenskapliga studier, Uppsala 1950.

Jag hade att tänkt att renskriva riksarkivets charta sigillata för Södermanlands län, dessa finns i de s.k. länsräkenskaperna för respektive år. Digra volymer som förutom att de är svårhanterliga (minst halvmeters buntar) även är svårlästa (det är fullt av små lappar insatta här och var utan någon riktig ordning). Länsräkenskaperna är annars en otroligt intressant källa för personer med torpar- och fattigfolksanor, här finns ju avkortningslängder och liknande som tar upp de som blivit befriade från skatt.
Det kommer ta sin tid att registrera alla dessa uppgifter. Ivrig som jag är övervägde jag att bara registrera de socknar som dessa år saknat vigselbok. Detta har vissa nackdelar som man kommer runt om man registrerar allt, det är inte alltid som lysning (charta sigillata anteckning) skedde i samma socken som bröllopet (vigselbok), och som jag pekat på tidigare uppgifterna är ju lite äldre och även andra uppgifter kan ha kommit med som saknas i vigselbok. Dessutom är det ju få Sörmlands socknar som har bevarade lysningsböcker, just för denna period saknar dessutom många sockar vigselbok, vilket gör charta sigillata till mer än ett komplement. Problem uppstod dock när jag aktivt ville ta del utav handlingarna, de är nämligen mögelskadade. Sesamprojektet hade klassat dessa som "angripna" i väntan på mikrofilmning av materialet kommer jag dock att ta del utav landsarkivets inkompletta material. Forts....

Nedan följer ett representativt exempel ur Länsräkenskaperna för Södermanlands län 1744:1 för Gryt socken. (Gryt saknar vigselbok åren 1741-1747).
betalat utav:
drängen och torparen Lars Olofsson i Kallkiär 0.24
Inspectoren Anders Lillia 3.0
Soldaten Eric Hesselgren 0.24
drängen och torparen Hinric Mattsson i Rösund 0.24
Bondr sonen Nils Olofsson ifr Häggdalen 1.16
dräng och torparson Pär Pädersson Kionktorp 0.24
dräng och torparen Johan Johansson Naselstaqvarn 0.24
Bondesonen Pär Pädersson i Ölösa 1.16Nästa sida>>

Har Du några tips, eller vill starta något liknande för en annan landsända, skicka mig ett mail till matheus.andreae AT spray.se


 Sidtopp :Vilka församlingar saknar vigselbok? : 1743 års lysningar : Till efterlysningar : Till startsidan : Till rotmenyn
Uppdaterad senast 01-02-13
1