VAJIRA 12-00 (S.M.A.R.T.)

เว็บ อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล จุด 12-00 รวบรวมภาพการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ของอาสาสมัครกู้ภัย หน่วยแพทย์กู้ชีวิต หน่วยกู้ชีพ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นภาพเหตุการจริงที่มิได้มีการตกแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น

 และยังมีเว็บหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจในนี้อีกมากมาย

        เราพร้อมที่จะช่วยทุกคนไม่ว่าเค้าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม 

เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยเหลือ อาทิ รถอุปกรณ์ตัดถ่าง รถดับเพลิง

เรียกรถพยาบาล เรือพยาบาล

ฉุกเฉินโทร.1554 หรือ 0-2241-4751

หากคุณต้องการเข้าชมกรุณากด

ENTER

ไม่ต้องการชม

ออก