หน้าหลัก หลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับเรา

1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
2. ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
3. การขับรถยนต์
4. งานจักรยานยนต์
5. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
6. ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
7. ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
8. ช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
9. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
10. ช่างผลิตวงจรพิมพ์
11. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12. ช่างประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
13. การใช้โปรแกรม word
14. การใช้โปรแกรม excel
15. การเขียน web page
16. พิมพ์ดีดภาษาไทย
17. พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
18. การจัดดอกไม้สด
19. เทียนแฟนซี
20. งานบกติก
21. การแกะสลักผักและผลไม้
22. การสร้างแบบเสื้อสตรี
23. เสื้อเทเลอร์
24. กางเกงสตรี
25. กระโปรงเบื้องต้น
26. ผมทรงสูง
27. การตัดผมชาย
28. ซอยผม-ดัดผม
29. เปลี่ยนสีผม
30. การแต่งเล็ม
31. ลีลาศ
32. การนวดแผนไทย-นวดสปา
33. อาหาร-ขนม

ผู้บริหาร
ข้อมูลสถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร: 0-3933-0125, 0-3932-7490, 0-1295-1012
อีเมล์:
vcchanpoly@yahoo.com
1