หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดสอนระยะสั้น วันจันทร์ – ศุกร์      รอบค่ำ   
เวลาเรียน  ค่ำ  17.00 – 20.00 น. 22   พฤษภาคม 2549  -  22  กันยายน   2549

วิชา

ชม.

ระยะเวลาที่เรียน

จำนวนคน

ค่าลงทะเบียน

คน

อาหารขนม

ขนมอบ

150

22 พ.ค. 49 – 28  ก.ค. 49

20

160

เค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ

105

7 ส.ค. 49 – 22 ก.ย. 49

20

115

ตัดผมชาย,เสริมสวย

การสระเซ็ท - เปลี่ยนสีผม

120

22 พ.ค. 49 – 14 ก.ค. 49

20

130

การซอยดัด - แต่งเล็บ

150

24 ก.ค. 49 – 29 ก.ย. 49

20

160

คอมพิวเตอร์

สร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Dream weawer

30

19 มิ.ย. 49 – 30 มิ.ย. 49

20

460
สมทบ

สร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Dream weawer

30

17 ก.ค. 49 – 28 ก.ค. 49

20

สร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Dream weawer

30

7 ส.ค.49 – 21 ส.ค. 49

20

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

60

22  พ.ค. 49 – 16 มิ.ย. 49

20

310

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

60

26 มิ.ย. 49 – 25 ก.ค. 49

20

310

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

60

1 ส.ค. 49 – 29 ส.ค. 4-

20

310

ลีลาศ

ลีลาศเบื้องต้น (บีกิน)

60

22 พ.ค. 49 – 16 มิ.ย. 49

20

70

ลีลาศเบื้องต้น (ช่ะช่ะชา)

60

26 มิ.ย. 49 – 21 ก.ค. 49

20

70

ลีลาศเบื้องต้น (วอลทช์)

60

31 ก.ค. 49 – 25 ส.ค. 49

20

70

ลีลาศเบื้องต้น (แทงโก้)

60

4 ก.ย. 49 – 29 ก.ย. 49

20

70

คณิตศาสตร์  (17.00 – 18.30 เฉพาะ วันอังคาร,พฤหัส)

48

6 มิ.ย. 49 – 21 ก.ย. 49

20

1,200

ดนตรีสากล (17.00 – 18.00)

60

29 พ.ค. 49 – 19 ส.ค. 49

20

70

เปิดสอนระยะสั้น วันเสาร์ - อาทิตย์   
เวลาเรียน  09.00 – 16.00 น.     
22   พฤษภาคม 2549  -  22  กันยายน   2549

วิชา

ชม.

ระยะเวลาที่เรียน

จำนวนคน

ค่าลงทะเบียน

เสาร์

อาทิตย์

พิมพ์ดีดภาษาไทย

30

17 มิ.ย. 49 – 15 ก.ค. 49

20

 -

350

คอมพิวเตอร์  Ms Office

30

27 พ.ค. 49 – 10 มิย. 49

20

350

คอมพิวเตอร์  Ms Office

30

17 มิ.ย. 49 – 1 ก.ค. 49

20

350

สร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Dream weawer

30

17 มิ.ย. 49 – 15 ก.ค. 49

20

-

460

สร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Dream weawer

30

5 ส.ค. 49 – 2 ก.ย. 49

20

-

460

การเพ้นท์แก้ว

30

27 พ.ค. 49 – 10 มิ.ย. 49

20

-

350

ตัดผมฟรีสไตล์ชาย

30

3 มิ.ย. 49 – 1 ก.ย. 49

20

-

350

ตัดผมฟรีสไตล์ชาย

30

8 ก.ค. 49 – 5 ส.ค. 49

20

-

350

การขัดตัวนวดตัว

30

27 พ.ค. 49 – 10 มิ.ย. 49

20

350

การต่อเล็บถาวร

30

17 มิ.ย. 49 – 1 ก.ค. 49

20

350

การแต่งหน้าเบื้องต้น

30

8 ก.ค. 49 – 22 ก.ค. 49

20

350

การแต่งหน้าเจ้าสาว

30

29 ก.ค. 49 – 12 ส.ค. 49

20

350

ขนมอบและเค้ก (ครู ขวัญสิริ) (09.00-12.00)

30

24 มิ.ย. 49  - 26 ส.ค. 49

20

-

610

การขับรถยนต์

30

27 พ.ค. 49 – 10 มิ.ย.49

20

810

การขับรถยนต์

30

11 มิ.ย. 49 – 25 มิ.ย. 49

20

810

การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป(09.00-12.00)

30

4 มิ.ย. 49 – 6 ส.ค. 49

-

20

1,200

การคิดเลขเร็ว (ระดับประถม) (14.00 – 16.00)

32

10 มิ.ย. 49 – 23  ก.ย. 49

20

-

800

การคิดเลขเร็ว (ระดับมัธยม) (09.00 – 12.00 )

48

11 มิ.ย. 49 – 24 ก.ย. 49

-

20

1,200

เปิดสอนระยะสั้น วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลาเรียน  09.00 – 16.00 น.     
22   พฤษภาคม 2549  -  22  กันยายน   2549

วิชา

ชม.

ระยะเวลาที่เรียน

จำนวนคน

ค่าลงทะเบียน

เสาร์

อาทิตย์

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

30

5 ส.ค. 49 – 2 ก.ย. 49

20

 -

350

การเกล้าผม

30

19 ส.ค. 49 – 2 ก.ย. 49

20

350

การทำสปาผม+การกำจัดขนถาวร

30

9 ก.ย. 49 – 23 ก.ย. 49

20

350

การต่อขนตาถาวร+การดัดขนตาถาวร

30

30 ก.ย. 49 – 14 ต.ค. 49

20

350

การขัดหน้า+นวดหน้า

30

21 ต.ค. 49 – 4 พ.ย. 49

20

350

ขนมอบและเค้ก (ครู ขวัญสิริ) (09.00 – 12.00)

30

2 ก.ย. 49 – 4 พ.ย. 49

20

-

610

การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป(09.00 – 12.00)

30

13 ส.ค. 49 – 15 ต.ค. 49

-

20

1,200เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหาร
ข้อมูลสถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
 
งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร: 0-3933-0125, 0-3932-7490, 0-1295-1012
อีเมล์:
vcchanpoly@yahoo.com
1