Stacionární magnetické pole
Nestacionární magnetické pole
Vlastní kmitání oscilátoru
Nucené kmitání oscilátoru
Střídavý proud
Střídavý proud v energetice
Mechanické vlnění
Elektromagnetické vlnění
III. ROČNÍK

Látka třetího ročníku je zaměřena na magnetické pole kmitání, vlnění a střídavý proud.


1