Optika
Optické soustavy a optické zobrazování
Vlnové vlastnosti světla
Elektromagnetické záření a jeho energie
Základy speciální teorie relativity
Základní pojmy kvantové fyziky
Elektronový obal atomu
Atomové jádro a elementární částice
Záření - zdroj informací o hvězdách vesmíru
Zdroje energie, stavba a vývoj hvězd
III. ROČNÍK

Látka čtvrtého ročníku je zaměřena na optiku, vlastnosti světla a elektromagnetických záření, teorii relativity, atomy a záření.


1