Test z látky prvního ročníku
Test z látky druhého ročníku
Test z látky třetího ročníku
Test z látky čtvrtého ročníku
TESTY

V této sekci naleznete několik testů pro ověření Vašich vědomostí. Testy jsou rozděleny podle látky, jak je probírána v jednotlivých ročnících.


Test je vždy sestaven z deseti příkladů. K vypracování testů je třeba mimo vědomostí ještě asi dva listy papíru, kalkulačka a tužka. Na vypracování testu je 30 minut.

1