Veškeré Vaše komentáře, návrhy, připomínky a doporučení zasílejte na e-mailovou adresu vektor.ol@worldonline.cz.

1