Spoljnotrgovinsko poslovanje

O predmetu

 

Cilj predmeta SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE jeste da studentima pruži teorijska i praktična znanja iz oblasti spoljne trgovine.

Struktura predmeta zasnovana je na aktivnostima spoljnotrgovinske firme učesnika u spoljnoj trgovini. Na početku će se studenti upoznati sa specifičnostima spoljnotrgovinskog posla i spoljnotrgovinskih poslova.

Zatim treba videti kako se može obavljati spoljnotrgovinski posao i ko sve može biti učesnik u poslu. Ukazaće se na ulogu logistike i učesnika koji predstavljaju neophodnu podršku efikasnom odvijanju spoljnotrgovinskih operacija.


Imajući u vidu da spoljnotrgovinska firma deluje kako u nacionalnom instituconalnom i pravnom okruženju, tako i u međunarodnom neophodno je proučiti kako uticaj domaćih instrumenata spoljnotrgovinske politike, tako i uticaj multinacionalnih institucija međunarodne trgovine na ponašanje spoljnotrgoviskih firmi.

Studenti će, na ovom predmetu, naučiti bazične principe pregovaranja i način zaštite interesa kako uvoznika tako i izvoznika u spoljnotrgovinskom poslu.

Takođe će se ukazati na načine finansiranja spoljnotrgovinskog posla kao i osnovne spoljnotrgovinske operacije neophodne za realizaciju spoljnotrgovinskog posla.

Na ovom predmetu se proučavaju svi poznati oblici složenih spoljnotrgovinskih poslova sa težištem na onim oblicima poslova koji su u našoj spoljnotrgovinskoj praksi najzastupljeniji.


I najzad, ukazaće se na značaj i ulogu elektronske trgovine u spoljnoj trgovini i njenu primenu.