Home ยา ผู้หญิง เด็ก เครื่องสำอาง ปฐมพยาบาล โรคทั่วไป อื่นๆน่าสนใจ สอบถามปัญหา

คำนวณขนาดยาเด็ก version 1.5 กรุณาอ่านโน๊ตข้างล่างประกอบด้วย

ขั้นที่ 1. เลือกยา

ขั้นที่ 2. ใส่น้ำหนักตัว เป็นกิโลกรัม

กิโลกรัม

ขั้นที่ 3. กดปุ่มคำนวณ

ผลที่คำนวณได้

ยาที่ท่านเลือก คือ

แฟคเตอร์ตัวคูณ 

รับประทานครั้งละซีซี หรือช้อนชา
วันละ ครั้ง

Note : 

เครื่องคำนวณขนาดยาเด็กนี้ คิดคำนวณจากน้ำหนักตัวของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งมีความแม่นยำกว่าการดูจากฉลากยา ( ซึ่งคิดจากเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไป) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยอื่นที่จำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย ทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวณ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่

  1. โรคประจำตัว
  2. การใช้ยาอื่นประกอบด้วย ซึ่งอาจมีผลปฏิกิริยาระหว่างยาด้วยกันเอง ทำให้เสริมฤทธิ์กัน หรือต่อต้านกันก็ได้
  3. ผลข้างเคียงของยา ซึ่งเด็กแต่ละคนจะเกิดไม่เท่ากัน ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ยาลดน้ำมูก เด็กบางคนตอบสนองต่อยาดีมาก ทำให้เกิดอาการสั่น นอนผวา เสมหะเหนียว ในกรณีนี้ก็ต้องลดขนาดยาลงมาบ้างเล็กน้อย
  4. จุดประสงค์ของการรักษา 

 ถ้าต้องการให้ผมแจ้งการเปลี่ยนแปลง กรุณากรอกชื่อ email ไว้ด้วยครับ หรือจะแจ้งผลการใช้ ความถูกต้อง จักขอบคุณมากครับ

ชื่อ

email
ข้อความ    
 


เครื่องคำนวณอื่นๆ ดัชนีความอ้วน | Target Pulse Rate | ผลการตรวจเลือด


Post a Message in My Message Board!

ถ้าท่านชอบ web  นี้ 
ท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ เชิญครับ mailto:vichiena@yahoo.com
ขอขอบคุณ Geocities.com ที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับการจัดทำ Web Site นี้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่สำคัญ discoveryhealth | mediconsult | mayohealth | medscape.com | healthylives | สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง USA | fda.gov | my.yahoo.com

1