DE MAKERS


 
 

de opera            

de makers

de cast

de sponsors

Van Den Vos Reinaerde

foto's

recensies

laatste nieuws!

  Compositie tweede acte: Gerard Ammerlaan
    Gerard Ammerlaan schreef in 1995 zijn eerste opera Onstaan in grote nood over de laatste vijf levensjaren van de kunstenaar H.N. Werkman. In Ontstaan in grote nood heeft Ammerlaan een symfonie-orkest, klassieke zangers en een groep improvisatoren samengebracht. Polyritmiek, polyfonie en een behoefte aan vrijheid, durf en improvisatie vormen de fundamentele bouwstenen van Ammerlaans werk.
    Hij heeft ook in zijn grote composities aandacht voor het detail. Ondanks de vrijheid van improvisaties die Ammerlaan nastreeft, gebeurt er nooit iets zo maar. Het Ammerlaans Septet, met onder andere Lucia Meeuwsen als zangeres, treedt sinds twee jaar op met het leiderencyclus Third stream, First Love. Voor de Groningen cultuur-manifestatie A Star is Born in 1996 schreef Ammerlaan de opening Inter canem et lupum. Ammerlaan ontving in 1995 de Wessel Gansfort-prijs. Samen met librettist Jo Willems bereidt Ammerlaan momenteel een nieuwe opera voor, De Satansfles. Deze opera zal rond de eeuwwisseling worden opgevoerd.
Compositie derde acte, vierde scene: Boudewijn Buckinx
    De Belg Boudewijn Buckinx is een typische exponent van het postmodernisme. Zijn werk is doortrokken van een fijn gevoel voor ironie. Zelfs zijn titles doen zo nu en dan de wenkbrouwen fronsen (bijv. '1001 sonates, 9 onvoltooide symfonieen'). Buckinx weet als componist te relativeren zonder de ernst van zijn betoog te schaden. Zijn werk is luchtig, geestig vaak, maar tegelijk doortrokken van een onbestemde melancholie. Portretconcerten van hem zijn uitgevoerd in Gent, Brussel en Kiel. Werk van Buckinx weerklonk op belangrijke festivals (Week van de Hedendaagse Muziek Gent, Ferienkurse Darmstadt, Biennale Tampere (Finland), North American New Music Festival Buffalo (Verenigde Staten), Boekarest en Arad). De laatste jaren zijn er een aantal opera's van Buckinx in premiere gegaan: de Russische opera Karoena, de ware Valkyria en Sokrates (gezongen in het oud-Grieks).
Compositie eerste acte en derde acte, vijfde scene: Jacob ter Veldhuis
    Jacob ter Veldhuis behaalde in 1980, bij zijn afstuderen, de Prijs voor Compositie. Sindsdien heeft hij gestaag gewerkt aan een divers oeuvre. Theatrale composities voor schrijfmachine, kartonnen doos en ensemble, Papschachtelwelt en het Parkietenkwartet geven aan dat ter Veldhuis graag spot met gevestigde, vastgeroeste normen en waarden. Spotzucht en relativering vormen echter niet de basis voor ter Veldhuis' werk. Voor zijn composities is ter Veldhuis bereid gebruik te maken van allerlei instrumenten en stijlmiddelen, zolang zij de rechtstreekse zeggingskracht van de compositie ten goede komen. Muziek is emotie en emotie laat zich niet in een dogma of een systeem dwingen. Wie ter Veldhuis' oeuvre overziet, weet dat hij van doen heeft met een van de interessantste - en meest gespeelde componisten van Nederland.


Libretto: Jo Willems
    Jo Willems studeerde in Groningen af in Oosteuropese Geschiedenis. Zijn activiteiten hield hij niet beperkt tot de wetenschap en het schrijven daarover. Zijn liefde voor moderne muziek, kunst en literatuur blijkt uit publicaties over Duitse en Russische romantische dichters als Heine en Poesjkin. Zijn affiniteit met beeldende kunst is terug te vinden in monografieen over Kerff en Begas. Jo Willems is romanticus. In 1995 behaalde hij samen met Gerard Ammerlaan de Wessel Gansfortprijs voor onder andere de opera over H.N. Werkman, Ontstaan in grote nood. Een rechtstreeks voortvloeisel uit deze samenwerking is de liederencyclus Third Stream, First Love waarvoor Willems de songteksten schreef. Van alle tijden en Mazeltjes droom zijn een schrille actualisering van het eeuwenoude Reinaertverhaal. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een nieuwe opera begonnen, De Satansfles. Deze nieuwe opera zal rond de eeuwwisseling worden opgevoerd. 
    Productie
Stichting Aa

Artistieke leiding
Jo Willems

Zakelijke leiding
Geert Lameris
Akkerstraat 99a
9717 KZ Groningen
Tel 050 5777858
Fax 050 5777859

   

1