VAN ALLE TIJDEN - VAN ALLE STREKEN


 
 

de opera

de makers

de cast

de sponsors

Van Den Vos Reinaerde

foto's

recensies

laatste nieuws!

  28 mei 1998. Pinkstertijd. In Van alle tijden herleeft het eeuwenoude verhaal van Reinaert de Vos in een opera en een toneelstuk. Van alle tijden is eigentijds muziektheater vol tragiek en humor, liefde en verlangen, geweld en leedvermaak. Een diepe midlife-crisis heeft Reinaert tot nadenken gestemd. Al dat liegen, bedriegen, stelen en moorden, waartoe heeft dat gediend? Veel tijd om hierover na te denken krijgt hij niet. Want het verhaal is van alle tijden en streken. De wereld draaft door. Bijna duizend jaar na dato lijken fabledieren overbodig om ons een speigel van onze ondeugden voor te houden. De dieren in Van alle tijden hebben hun beestenvel afgestroopt, ze zijn mensen van vless en bloed. Van uiterlijk zijn ze veranderd, maar hun ware aard is door de eeuwen heen onmiskenbaar onveranderd gebleven.

Koning Nobel blijft een principeloze machtswellusteling en Brune de Beer waant zich nog altijd de fine-fleur van de schepping. Tibeert de Kater is en blijft een voorzichtige en onbetrouwbare lafaard en Carcofas de Ezel, de kardinaal, balkt als vanouds van eigenwaan. Zie Cantecleer de Haan verheven rondschrijden, alsof hij bang is bij het lopen de arrde te moeten raken. Hersinde de Wolvin, de twistzieke vrouw van Isengrimus de Wolf, verkracht door Reinaert? Iedereen weet dat Hersinde er pap van lust. De toespeling op haar naam, dat het haar zinde, heeft niets aan kracht ingeboet. Isengrimus tot slot is nog altijd het stoethaspelige boosaardige alter ego van Reinaert de Vos. De enige die werkelijk veranderd lijkt, is Reinaert de Vos zelf. Somber en met een gekweld geweten vraagt hij zich af waar hij in Godsnaam mee bezig is...

De opera Van alle tijden begint in de namiddag bij de borg Ewsum in Middelstum, bij Groningen. Daar, in de buurt van Reinaerts vossenburcht, voltrekt zich het drama, dat Reinaert uit zijn lethargie rukt. Met hernieuwde kracht neemt hij de strijd op tegen zijn oude tegenstanders Brune de Beer, Tibeert de Kater en vooral Isengrimus de Wolf. Deze strijd krijgt zijn ontknoping 's avonds op de Grote Markt in Groningen-Stad tijdens het pontificale Pinksterhof van Koning Nobel.

Het toneelstuk Mazeltjes droom speelt zich af tijdens de busritten van TransFerium Groningen naar Middelstum en van daaruit terug naar de Grote Markt in Groningen. Isengrimus de Wolf, Hersinde de Wolvin, Koning Nobel, Koningin Nobeline, Brune de Beer, Tibeert de Kater, Carcofas de Ezel en Cantecleer de Haan zijn in Mazeltjes droom de reisleiders, die in bijtende, potsierlijke tirades hun visie op Reinaert de Vos geven.


Het verhaal van Van alle tijden valt in drie afzonderlijke delen uiteen, die elk een geheel eigen karakter dragen:


  • Act 1
    ...waarin Isengrimus de Wolf op gruwelijke wijze Reinaert uit zijn bespiegelingen rukt...
  • Act 2
    ...waarin zowel Reinaert als Isengrimus en zijn medestanders hun wraak voorbereiden...
  • Act 3
    ...waarin de Pinksterzitting van Koning Nobel het decor is van de onvermijdelijke climax ..
 
    Productie
Stichting Aa

Artistieke leiding
Jo Willems

Zakelijke leiding
Geert Lameris
Akkerstraat 99a
9717 KZ Groningen
Tel 050 5777858
Fax 050 5777859

           

1