1997 CONCERT LIST

The following artists have performed in Toronto during the 1997 music season. Here is a list of songs rendered during each concert. For further enquiries about these concerts, please send e-mail.

Ravikiran (Chitraveena)

Sanjay Subrahmanyan

K.V.Narayanaswamy

Charumathi Ramachandran

Neyveli Santhanagopalan

Papanasam Ashok Ramani

O.S.Thyagarajan

Hyderabad Sisters

Rajkumar Bharathi

Balaji Shankar

Sowmya

March 22nd,1997 ~ N.Ravikiran (Chitraveena) M.A.Ananthakrishnan (Violin) ~ Trichy Sankaran (Mridangam)

1. varnam - nAttakurinji

2. sri gaNanAtha - kanakAngi

3. manavyAlakim - NalinakAnthi

4. santhAna gOpAla - kamAs

5. marivEre - Anandhabhairavi

6. suDhAmayi - amritavarshini

7. RTP in Thodi - "thyAgarAja swAminam bhaja mAnasa" - swarams in surutti, mOhanam, kedAragowla, DhanyAsi, HamsAnandhi and desh

8. jAvali - paras

Back to the top

April 12th,1997 ~ Sanjay Subrahmanyan (Vocal) Sandhya Srinath (Violin) ~ R.Srinivasan (Mridangam)

1. varnam - pantuvarAli

2. manasA yetulo - malayamArutham

3. kantukontini - bilaHari

4. Thaligai vaLar - Thodi

5. chakkani rAja - karaharapriyA

6. EdayyA gati - chala nAtta

7. RTP in varAli - "ambikai paradevatai varAL idO sruthi layam odu" - swarams in ShankarAbharaNam & Hindolam

8. nirupamAna - behAg

9. sonnadai seidhida - rAgamAlika

10. slokam -rAgamAlika (pUrvikalyAni, sAveri, mOhanam, sindhubhairavi, nAttakurinji, kapi & surutti)

11. Adiya paadathai kAnAdhe - surutti

12. kandena govindhana - Hindolam

13. kaani nilam vEndum - Hamsadhwani

14. Chidambaram PohAmal - Cencurutti

15. TillAnA - kamAs

Back to the top

April 12th,1997 ~ K.V.Narayanaswamy (Vocal) R.K.Shriramkumar (Violin) ~ Manoj Siva(Mridangam)

1. varnam - Abhogi

2. sAdhincene - Arabhi

3. manavyAlakim - NalinakAnthi

4. manam irangAdha - nAdanAmakriya

5. naalE nalla naal - kApi

6. parama pAvana rAmA - pUrvikalyAni

7. Om nama ShivAya - Hindolam

8. tatvam ariya taramA - garudadhwani

9. RTP in sahAnA - "dhara vitalitha kuvalaya dhara neelam" - swarams in varAli, atAnA, sAma & sindhubhairavi

10. kallaar - cencurutti

11. jagadhodharana - Hindustani kApi

12. varugalAmo - mAnji

13. manadirkkugandhadhu - sindhubhairavi

Back to the top

April 26th,1997 ~ Charumathi Ramachandran (Vocal) Jaishankar (Violin) ~ Gowrishankar (Mridangam)

1. varnam - nAttaikurinji

2. jaya jaya gaNapathi - Hamsadhwani

3. HiraNmayim - lalithA

4. sabApathiku - Abhogi

5. bAro murAri - mOhanakalyAni

6. nannu vidachi - rItigowla

7. telisi rAma - pUrnachandrikA

8. kaligiyuntE - kIravAni

9. Om namO nArAyaNA - karanaranjani

10. mAnasa sanchararE - samA

11. sadAyena hRudaya dalli - behAg

12. muddu gArE yashOdA - kurinji

13. krishNA nI bEgane - yaman kalyAni

14. ramyaka rAtri shiva rAtri - sivaranjani

15. sAgA varamu - varamu

16. jAvali - kamAs

Back to the top

May 11th,1997 ~ Neyveli Santhanagopalan (Vocal) Lalgudi Rajalakshmi (Violin) ~ Vellore Ramabhadran (Mridangam)

1. varnam - sAveri

2. nAda tanum anisham - chittharanjani

3. manavyAlakim - NalinakAnthi

4. marivErE - Anandabhairavi

5. telisi rAma - pUrnachandrikA

6. kA vA vA - varAli

7. annapUrne - sama

8. RTP in Kapi - "sharavana bhava guhane shanmukhane dayAparane" - Swarams in Kedaram, Ahiri, ranjani & Bilahari

9. anju viDha bhUtham - sindhubhairavi

10. tillAnA - behAg

11. Arabhi mAnam - rAgamAlika

12. nirai madhi - hamsAnandi

Back to the top

May 24th,1997 ~ Papanasam Ashok Ramani (Vocal) Nagai Muralidharan (Violin) ~ Mannargudi Easwaran (Mridangam)

1. swAmi nAn undhan adimai - nAttaikurinji

2. shri raghukulu - hamsadhwani

3. rAma rAma - vasanthA

4. gAnarasamudan - bEgadA

5. amma rAvammA - kalyAni

6. sri rAjagopAla - sAveri

7. RTP in karaharapriyA - "paraman aruliya kumara guru parane paripUrane thiru" Swarams in kannadA, ranjani, vasanthi, kApi & surutti (Khanda Jathi Adi Talam)

8. singAra velavan - Anandabhairavi

9. slokam - rAgamAlika (hamsAnandi, sahAnA, sindhubhairavi)

10. karuNai deivame - sindhubhairavi

12. gAndhiyai pOl - cencurutti

13. kadaikan pArvai - kamAs

14. krishNa nI begane - yaman kalyAni

15. tiruppugazh - Desh

16. karpagame - madhyamAvathi

Back to the top

June 7th,1997 ~ O.S. Tyagarajan (Vocal) Shrikant Venkatram (Violin) ~ Srimushnam Raja Rao (Mridangam)

1. varnam - begadA

2. meru samana - mayamalavagoula

3. guru lekha - gowri manohari

4. ini oru ganam - sri ranjani

5. enta ni vina - urmika

6. karpaga manohara - malayamarutham

7. o ranga sayi - kamboji

8. muruga muruga - saveri

9. RTP in kalyAni - "un darisanam kidaikumo natarAjA dhayAniDhe"
Swarams in: Hindolam, Kapi & Bahudari

10. slokam - sindhubhairavi

11. chidambaranai - sindhubhairavi

12. neene anAtha bandhu - shuba pantuvarAli

13. vinAyakuni velanu - madhyamAvathi

Back to the top

June 8th,1997 ~ Hyderabad Sisters (Vocal) Balu Raghuram(Violin) ~ Kallidaikurichi Sivakumar (Mridangam)

1. varnam - rAgamAlika

2. vAtApi - hamsadhwani

3. sri ramA saraswathi - nAsikAbhUshini

4. janani ninnuvinA - rItigowla

5. arumugA inimazhai - sAmA

6. brOva bAramA - bahudAri

7. maRukElarA - jayanthasri

8. yAr AdinAr - mOhanam

9. shankari ninnE - pantuvaRali

10. Ekutachu daina - kAnadA

11. sadhAmatim - gambhIravAni

12. RTP in ShankarAbharaNam (lyrics to follow)

Back to the top

June 21st,1997 ~ Rajkumar Bharathi (Vocal) Balasubramaniam (Violin) ~ Prapancham Ravindran (Mridangam)

1. varnam - navarAgamAlika

2. dhana ganapathiyE vA vA - valaji

3. sAgA varam aruLvAi - dharmAvathi

4. kalugunA - pUrna lalithA

5. karuNAkara - bEgadA

6. pAlintsu kAmAkshi - madhyamAvathi

7. RTP in mOhanam & vishNupriyA-"mOhana rAmam bhajare vishNupriyA sametha sri"

8. kAkkai chiraginilE - yadhukula kAmbodhi

9. kAni nilam - bundumAlini

10. hanumana mathavE - madhukauns

11. bhAratha samudhAya vAzhgavE - behAg

12. tambUri mEtithava - sindhubhairavi

Back to the top

July 5th,1997 ~ Balaji Shankar (Vocal) Ganesh Prasad (Violin) ~ Poongulam Subramanian (Mridangam)

1. varnam - thOdi (ata thAlam)

2. sri mahA ganapathE - Abhogi

3. thulasi dala - mAyAmAlavagowla

4. narasimha - bilahari

5. ranganAykam - nAyaki

6. mA ramanan - hindOlam

7. thalli ninnu - kalyAni

8. RTP in karaharapriyA - "mA pazhani malai magapatiyE ni vA vEl mayil utane"

9. Athana pAdavE - hamsAnandi

10 hari mathO - dEsh

11. ranjani rAgamAlikA

12. manadirkkugandhadhu - sindhu bhairavi

13. thillAna - brindAvana sArangA

Back to the top

Oct 18th,1997 ~ Sowmya (Vocal) Embar Kannan(Violin) ~ Melakkaveri Balaji (Mridangam) ~ S.Karthik (Ghatam)

1. varnam - kalyAni (ata thAlam)

2. s'ri vaLli dEva sEnApathe - natabhairavi

3. sabesan sevadi - sAveri

4. theliyaleru rAmA - dhEnukA

5. mee valla - kApi

6. cheni thOdi - harikAmboji

7. ekAmbresa nAyike - karnAtaka suddha sAveri

8. RTP in ranjani - "mAmava sadA varade mahishAsura sUdhari "

Swarams in: sri ranjani, sruthi ranjani, jana ranjani, s'iva ranjani, mEgha ranjani, karna ranjani, mAra ranjani, suvanEsha ranjani, &
manOranjani

9. karunai deivame - sindhubhairavi

10. ee muddu krishna - durga

11. narimani ni - kamAs

12. mAdhava mAyA - hamsAnandi

13. villinai otha - kAvadi chindu

14. uzhi kuthu - mOhanam

15. thillAnA - dhanashri

Back to the top

The Carnatic Cafe|Links to Other Sites|

Hosted by: Geocities

1