Write Guest Book View Guest Book

June 2, 2009

ระบบเครื่องอ่านสารเคมีในโลหิต Elisa Plate Reader สำหรับ ตรวจสุขภาพพนักงาน

สามารถอ่านค่า ออกมาเป็น ความเข้มข้น ได้ทันที หรือ ส่งข้อมูลต่อไปยัง โปรแกรม  Elisa for windows  โดยผ่านทาง port serial RS232 เหมาะกับ   คลินิคชุมชน และ อนามัยอำเภอ รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการตรวจสุขภาพพนักงาน เร่งด่วน เป็นระบบที่ผลิตโดยมีลิขสิทธิ์จากประเทศไต้หวัน มีน้ำยา Blood chem. พร้อม จำหน่าย บริการทันใจ ราคาย่อมเยา เหมาะกับผู้ต้องการเปิดบริการ ตรวจสุขภาพ ในระยะแรก ไม่ต้องลงทุนมากก็รับตรวจสุขภาพได้

Try Elisa for blood chem. from BD Lab Co.,Ltd. Today!

For more info, samples & sales, please contact BD Lab Co.,Ltd.!

Tel +6689-160-9972 หรือ +6684-160-9972

email: viljirat@hotmail.com

 

 

1
1 1