Yamang Tao

Yamang Tao

May kakayahan, lakas, produktibad, at iba pang katangian ng tao na maaaring gamitin bilang produktibong sangkap sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo.

Katangian ng Populasyon

Hukbong Paggawa

ay binubuo ng mga taong may edad na 15 taong gulangpataas na may sapat na trabaho, di-sapat na trabaho, at yaong naghahanap ng trabaho.

Tanto ng Partisipasyon

ang proporsyon ng mga mamamayang nasa hukbong paggawa sa dami ng tao sa edad mula 15 hanggang 60 taong gulang.Back to home page 1