SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Kronologi Sejarah Sistem Pendidikan Di Malaysia:

- Tiga era:
(a) Sebelum Kedatangan British;
(b) Sewaktu Pemerintahan British;
(c) Selepas Kemerdekaan Malaysia.

ERA PERTAMA: Sebelum Kedatangan British

-    Pendidikan Agama:

ERA KEDUA: Kedatangan British

ERA KETIGA: Selepas Kemerdekaan

   

* Untuk mendapatkan maklumat mengenai pendidikan di Terengganu, anda boleh klik   pada (1) Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan
(2) Sekolah-sekolah Di Terengganu

Ke Menu Laman Web KPM

1