<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> VITAMINS
   

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

หน้าแรก

วิตามิน

เกลือแร่

เกี่ยวกับเรา

วิตามิน
(VITAMINS)

วิตามิน เป็นสารที่ร่างกายต้องการเพียงวันละน้อยเท่านั้น แต่มีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ตั้งแต่การหายใจของเชลล์ การนำโปรตีนไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อ และผลิตพลังงานสำหรับการดำรงชีวิต นอกจากนี้วิตามินยังจำเป็นสำหรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การสร้างเม็ดเลือดแดง การแข็งตัวของเลือด การสร้างกระดูก และการมองเห็น การทำงานของระบบประสาท วิตามินจึงเป็นสารสำคัญที่ร่างกายจะขาดเสียไม่ได้

วัตถุประสงค์ของการใช้วิตามิน

•  ให้เพื่อเสริม เป็นการให้วิตามินบางชนิดเสริมบางสภาวะที่ร่างกายมีความต้องการวิตามินและเกลือแร่มากกว่าปกติ เช่น หญิงตั้งครรภ์ และ      ระหว่างให้นมบุตรจะมีความต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น

•  ให้เพื่อป้องกันการขาด เป็นอาหารารเสริมในคนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะขาด เช่นเด็กแรกเกิด หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

•  ให้เพื่อการรักษา ให้กับผู้ป่วยที่แสดงอาการขาด

•  ให้เพื่อหวังผลทางเภสัชวิทยา วิตามินขนาดสูงๆจะถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้

ชนิดของวิตามิน แบ่งตามคุณสมบัติในการละลายน้ำ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

 

 
 
กลับด้านบน
Copyright © All rights reserved.
1