index
Het door zichzelf hoog de hemel ingeprezen "Vlaams Burgerinitiatief" op het net (http://www.vlaams-burgerinitiatief.be) dat middels opgeklopte
persmededelingen zichzelf tot "
internet-hype" proclameert, biedt een online petitie aan waarin men kan "tekenen" voor een wetgevend
initiatief waardoor de partij "
Vlaams Belang" (de opvolger van het onlangs definitief veroordeelde "Vlaams Blok") haar overheidsdotatie zou verliezen.
De site stelt het voor alsof "ons" belastingsgeld wordt "weggegooid" aan een veroordeelde partij. Niets is echter minder waar.
De dotaties worden vastgesteld aan de hand van het aantal kiezers dat een partij behaald heeft bij de jongste verkiezingen. Bijgevolg hoort dit geld in feite de kiezers van die partij toe, niet kiezers van andere partijen, noch de staat.
Inhoudelijk schort er dus iets aan de voorstelling van feiten op deze site, maar dat is nog het minste.
Het zgn. "Vlaams Burgerinitiatief" is in werkelijkheid geen initiatief van verontruste modale burgers, maar een dekmantel voor, gehost en blijkbaar gesupporteerd door het kleinlinkse "Antifa", de netwerkvleugel van een militante uiterst linkse minuscule actiegroep die banden heeft met Attac (Goeman) en Resist. En ook met het sterk omstreden Indymedia. Clubjes die o.a. verantwoordelijk waren voor de "antiglobalistische" Bologna rellen of er minstens toe opriepen.
Het zgn. "
Vlaams Burgerinitiatief" is dus een dekmantel voor ondemocratisch extreem links.

(zie o.a. http://driejuli.skynetblogs.be/?date=20040708,
http://eurodusnie.nl/2003/07/225.shtml,
http://indymedia.nl/nl/2001/12/1269.shtml,
en voor fotos van deze club :
http://bjtr.antifa.net/pages/Action/S06/)
Vervolgens is de site onbeveiligd, en bestaat er geen enkele controle op de identiteit van de ondertekenaars. Dat is trouwens een algemeen probleem met online petities, maar deze site bakt het toch wat bruin.
Het is vrij eenvoudig om van hetzelfde IP-nummer herhaaldelijk en met fantaisistische namen te ondertekenen. Naar verluidt wieden de webmasters regelmatig deze lijst, maar hun wied-criteria zijn onbekend en
oncontroleerbaar.
Namen, geboortedata, verblijfplaatsen en IP-nummers worden bijgehouden op de servers van de site. De site of de beheerders vallen daarmee onder de wet die (electronische) databestanden met persoonsgegevens aan registratie en controle onderhevig maakt.
De site bevat
geen enkele verwijzing naar de erkenning of registratie in het Staatsblad waarbij hun databank wordt erkend, noch bevat de site een voldoende "privacy" statement. Tenzij anders aangetoond opereert de site dus totnutoe in de illegaliteit.
Door het bijhouden en stockeren van de IP-nummers wordt de mogelijkheid geschapen voor de site-beheerders om deze IP nummers uit te wisselen met andere extreem-linkse actiegroepen, en/of gerichte net-aanvallen (hacking, trojans) op de PC's van vermoede politieke tegenstanders uit te voeren.
Tenslotte wordt misleidende informatie naar de pers doorgespeeld.
De joernalisten van de alsmaar minder verkopende kranten staan onder ernstige tijdsdruk, en het kan hen dus moeilijk kwalijk worden genomen dat ze de persmededelingen van deze extreem-linkse actiegroep zonder verdere controle en achtergrond publiceren.
Van de pers wordt toch verwacht dat ze haar lezers van de volgende kanttekeningen voorziet bij de persmededelingen van het "
Vlaams Burgerinitiatief" :

1 - Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de op de site gepubliceerde en getelde namen overeenkomen met bestaande personen. Ze kunnen makkelijk door de webmasters worden gefrabrikeerd of door "vrienden" online toegevoegd.
2 - De site houdt naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en IP-nummer bij. Aldus valt ze onder de wet op de electronische databanken. Registratie-gegevens over deze databank ontbreken.
3 - De site gaat bovendien uit van een minuscule extreem-linkse online actiegroep ("Antifa"), zeker niet van modale verontruste burgers.
Was getekend:
Een modale verontruste burger.