Национален браншов синдикат
“Висше образование и наука” – КНСБ
(НБС “ВОН” - КНСБ)


Новият сайт на НБС "ВОН" - КНСБ

се премести на адрес: http://von-knsb.hit.bg/ !!


Уважаеми читателю,
Представяме Ви синдиката и Ви каним най-учтиво да се присъедините към нас, към нашите дейности. Синдикатът има за цел да защитава професионалните и трудови интереси на работещите в сферата на висшето образование и науката: изследователи, преподаватели, административно-технически персонал.

Нашият адрес e:
София – 1040, пл. “Македония” № 1, НБС "ВОН" - КНСБ
тел. (+359) 0888438192, факс (+359) 02 988-5969, тел. (+359) 02 4010-536
Е-mails: von_knsb@yahoo.com; von_knsb@mail.bg

Очакваме въпроси, мнения и предложения за дейността на националния браншов синдикат. Съобщавайте ни за нарушения на Вашите трудови права.
Моля ползвайте по възможност електронната поща.