BULGARIAN FOLK SONGS

Song Name

Scores

Lyrics/IPA/Translations

Bila Tudora muza si

Score

Translation

Dimo iz Haskovo vurvese

Score

Translation

Hranila mama gledala

Score

Translation

Ja izlez izlez

Score

Translation

Kazi, kazi, momne le

Score

Translation

Kine le

Score

Translation

Kleta bila prokleta

Score

Translation

Liljano mome

Score

Translation

Skarali mi sa junaci

Score

Translation

Bulgarian Lyrics page with dictionary frame
Emily's Home Page

1