Perustietoa Valtio-opin senioreista
Linkkejä:
Helsingin yliopiston valtio-opin laitos
Valtio-opin senioreiden uudet nettisivut osoitteessa: http://www.valt.helsinki.fi/blogs/alumni/vol/

VOO:n seniorit r.y.:n toiminta käynnistyi kesällä 1999. Yhdistyksen nimi muutettiin Valtio-opin seniorit ry:ksi vuoden 2003 vuosikokouksessa.

Alumniyhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Helsingin yliopistossa valtio-oppia pääaineenaan opiskelleiden jäseniensä kesken, lujittaa akateemista VOO-henkeä sekä tukea mahdollisuuksien mukaan laitoksen yhteiskuntasuhteita. Toiminnan rungon muodostavat säännöllisesti järjestettävät opintotaustaan liittyvät erilaisia ajankohtaisia aiheita käsittelevät keskustelutilaisuudet, joihin kutsutaan alustajiksi oman alansa asiantuntijoita yhdistyksen ulkopuolelta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu mm. urheilupäivä sekä vuosi- ja pikkujoulujuhlat. Yhdistys myös osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan laitoksen ja VOO ry:n toimintaan.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Tällä hetkellä senioreilla on n. 30 jäsentä, mutta jäsenmäärä kasvaa koko ajan.
Valtio-opin opiskelijat VOO ry
Helsingin yliopiston alumni
Vuoden 2004 hallitus
Tiedotus
Tapahtumakalenteri
UUTTA! Toimintakertomus 2003
Vuoden 2002 jäsenkyselyn tulokset
1