<BGSOUND SRC="http://www.oocities.com/wampie_gelukkig_leven/roadahead.mid">
Kom
1