ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากรโรงเรียน | แหล่งการเรียนรู้ | ผลงานนักเรียน | สมุดเยี่ยม | ถาม - ตอบ | ศูนย์เทคโนโลยีฯ  

                               
 

   เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน  ๑  อำเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน  วังโป่งพิทยาคม  ในวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

 
 

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง 

........ข่าวประชาสัมพันธ์........

    เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอหล่มสัก ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของ พ่อขุนผาเมือง  ปูชนียบุคคลของชาติไทย โดยจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนผาเมือง การจัดประกวดเส็งกลอง คือแข่งขันตีกลอง การลอยโคมไฟนอกจากนั้นยังจัดให้มีการรับประทานอาหารตามประเพณีพาข้าวหย่อง พร้อมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสง-เสียง เรื่องพ่อขุนผาเมือง และมหรสพสมโภชอีกมากมาย  การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นเป็นประจำทุกปี  ประมาณช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่าและปีใหม่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

  ... Link  ที่น่าสนใจ ...

 

   

 
เพชรบูรณ์เขต ๑
เพชรบูรณ์เขต ๒
เพชรบูรณ์เขต ๓

  TELEVISION

สถานีโทรทัศน์สี ๓
สถานีโทรทัศน์สี ๕
สถานีโทรทัศน์สี ๗
สถานีโทรทัศน์สี ๙
สถานีโทรทัศน์สี ๑๑
สถานีโทรทัศน์สี itv

  NEW SPAPER

มติชน
ข่าวสด
เดลินิวส์
คมชัดลึก
โพสทูเดย
กรุงเทพธุรกิจ
บางกองโพสต์

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานคืนสู่เหย้าชาววังโป่งพิทยาคม  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย     กิจกรรมการชุมลูกเสือ - เนตรนารีจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเพชรพิทยา  
       
       
                               
 

   การอบรมคอมพิวตอร์และอินเตอร์เน็ตโดยศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภายในอำเภอวังโป่งจำนวน ๔ รุ่น งบประมาณสนับสนุนเทศบาลตำบลท้ายดง

 
 
 
   

 
 
 
 

    การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

                   
                     
                               
 

 

ภูมิทัศน์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
โปงลางคณะ "วปพ"
นักเรียน ม. ๓ ถวายผ้าป่าช่วยชาติ "หลวงตามหาบัว"
โครงการนักเรียนอาชีพอิสระนักเรียนชั้น ม. ๖
ศึกษาดูงานเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นักเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมผู้บริหาร สพท.เพชรบูรณ์ เขต ๑
ประมวลภาพการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ตรวจสอบผลการเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมโรงเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๔๖
 

  บุคลากรโรงเรียนคนใหม่
         กลุ่มสาระพลศึกษา

   นายเศรษฐา  บุญแสม

 
 
       

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโควต้าเข้ามาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปี  ๒๕๔๖ 
 
   

03/03/2547
12:11

 

   

สำนักงานรัฐมนตรี | สำนักงานปลัดกระทรวง | สำนักงานเลขาธิการสถานศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๖๙๒๕๒,๐๕๖-๕๖๙๐๓๒
โทรสาร ๐๕๖-๕๖๙๒๕๒
Email : Wangpong.P@chaiyo.com
web : http://school.bed.go.th/wpp
 
webmaster

 

1