การเดินทางสู่วัดท่าตอน

วัดท่าตอน ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 770 กิโลเมตร โดยมีระยะห่าง
จาก ตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 173 กิโลเมตร

ท่านสามารถเดินทางมายังวัดท่าตอน ได้ทั้ง ทางบกและทางอากาศ โดย
ทางบก จะมีรถยนต์ปรับอากาศของบริษัทขนส่ง จำกัด ให้บริการทุกวัน
ทั้งเป็นเที่ยวที่มายังบ้านท่าตอนโดยตรง หรือ แวะจอดที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนก็มี
ส่วนทางอากาศท่านสามารถลงได้ทั้งที่สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
แล้วนั่งรถประจำทางปรับอากาศมายังบ้านท่าตอนได้โดยตรง

โดยมีเส้นทางที่จะแนะนำดังนี้คือ
เชียงใหม่ - เชียงดาว (แวะถ้ำเชียงดาว) -ฝาง (แวะพระธาตุดอยตุง) -แม่อาย - บ้านท่าตอน - วัดท่าตอน
เชียงราย - แม่จัน (แวะดอยแม่สลอง) - บ้านท่าตอน -วัดท่าตอน

พุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปวัดท่าตอนเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งกำหนดการของท่านได้ที่
สำนักงานวัดท่าตอน โทรศัพท์ (053) 459309 , 373162 , 01-8829199
เพื่อที่ท่านจะได้รับความสะดวกในเรื่องที่พัก

[ หน้าหลัก ]

1