ประวัติวัดอัมพาราม

      วัดอัมพาราม  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  นามวัดอัมพาราม  นามที่ประชาชนนิยมเรียกว่า  วัดบ้านอำเภอ  เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบ้านอำเภอ  เลขที่  ๒๑๔  หมู๋  ๔  ถนน สุขุมวิท  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลุรี

      วัดเริ่มสร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ซึ่งมี  นายเริ่ม  รัตนเหลี่ยม  อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๘  หมู่  ๔  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ได้รวบรวมที่ดินจาก

                         ๑.นาง ทองใบ          แซ่จึง

                         ๒.นางเยื้อน            บานชื่น

                         ๓.กำนันโหน          แก้วมา

                         ๔.นายวงษ์            แก้วแดง

มอบที่ดินถวายสร้างวัด  จำนวน  ๑๖  ไร่  ๑  งาน  ๔๐  ตารางวา  ตราจองเลขที่  ๒๐๗

ปัจจุบัน  วัดมีที่ดิน  ที่ตั้งวัด  จำนวน  ๒๒  ไร่  ๗๕ ตารางวา เสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่  และยังใช้การได้

               ๑. อุโบสถ                             สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๓

               ๒.ศาลาการเปรียญ                 สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖

               ๓. หอฉํน ,  โรงครัว              สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๓

               ๔. หอระฆัง                          สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕

               ๕. ห้องสมุดของวัด                สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๑

               ๖. ศาลาเผาศพ , ศาลาตั้งศพ   สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๖

               ๗. กุฏิเจ้าอาวาส                   สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๙

               ๘. กุฏิสงฆ์                           สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๑ - ๒๕๒๐

                                                จำนวน  ๑๕  หลัง

               ๙. ห้องสุขา                           จำนวน  ๓๐  ห้อง

             ๑๐. มีกำแพงรอบวัด  พร้อมซุ้มประตูวัดจัดได้ว่าเป็นสัดส่วน

             ๑๑. เขตพุทธาวาส

             ๑๒.เขตสังฆาวาส

              ๑๓.เขตสาธารณประโยชน์ 

 

1