Major-General Willem F. Baron de Bylandt

Levensloop:
Was van 1783 tot 1795 in Nederlandse dienst, vervolgens tot 1802 in Britse. Daarna keerde hij terug naar het burgerleven om in 1814 opnieuw in Nederlandse dienst te treden.


Luitenant-Generaal Baron David Henry Chassé

°1765-+1849
Bijgenaamd "Generaal Bajonet"

Levensloop:
Na zijn dienst in het Nederlandse leger (1775-1792) ging Chassé voor 3 jaar in Franse dienst. Bij zijn terugkeer in Nederland, in die periode onder Franse controle, werd hij Majoor-Generaal in 1806 en werd vervolgens in 1808 overgeplaatst naar Spanje.
Na de gevechten te Durango en Talavera in november 1810 werd hij benoemd tot Brigadegeneraal in het Franse Grande Armée en een jaar later tot Baron. Hij onderscheidde zich nogmaals in 1813, onder het bevel van d'Erlon, door zijn leger te redden van de ondergang.
Werd gewond in 1814 te Arcis-sur-Aube en keerde terug naar het opnieuw onafhankelijke Nederland waar hij zijn diensten opnieuw aanbood en Luitenant-Generaal werd in april 1815.
Hij kreeg het bevel over een divisie en stond te Waterloo tegenover zijn voormalige strijdmakkers.
In 1830 verdedigde hij met veel elan Antwerpen tegen de opstandige Belgische revolutionairen. In de citadel van de stad hield hij het uit tot in 1832. Na een periode van gevangenschap werd hij door het Nederlandse leger opnieuw aanvaard en werd Generaal van de Infanterie.

Majoor-General Baron Charles Etienne de Ghigny

°Brussel
Oud-commandant van het 12é Chasseurs à Cheval (1811-1814). Baron van het Keizerijk.

Kolonel Charles Auguste Ernest (Baron) Goethals

°Maubeuge 26 april 1782 - +Brussel  9 april 1854
zoon van Charles Joseph Guillaume & Adélaïde Josèphe Spilleux.
Hij is getrouwd te Brussel op 9 januari 1811 met Augustine Josephine Colette Husmans de Merbois, geboren te Doornik op 28 mei 1784.
Op 15-09-1797 cadet in het Oostenrijkse Jagers "Leloup", onderluitenant in 1800. Ging in Franse dienst waar hij eerst als luitenant, daarna als kapitein bij het 112é Régiment d'Infanterie diende. Werd batallionscommandant van het Régiment d'Illyrie. Werd op 16-10-1812 gevangen genomen in Rusland. Uit Franse dienst ontslagen in augustus 1814. Officier de la Légion d'Honneur.

Werd in 1830 de organisatie van het
Belgische leger toevertrouwd.

Majoor-Generaal Jean Baptiste van Merlen

°1773 - +18-06-1815)

Lieutenant-General Baron Hendrik George Graaf de Perponcher-Sedlnitzky

°1771 - +1856

Levensloop:
Hendrik was de broer van de meer bekende Willem Karel de Perponcher, die voor hem diende onder Blücher in het Pruisische leger. In 1793 Hendrik was aide-de-camp bij Prins Frederik, een positie die hij behield na Frederiks dood in Padua in 1799. Hendrik ging in Engelse dienst in 1800 en keerde na de Slag bij Leipzig in 1813 terug naar Nederland. Hij werd echter terug naar Engeland geroepen om de Prins van Oranje over te halen om naar Nederland terug te keren.
Hendrik diende als Luitenant-Generaal te Quatre-Bras en Waterloo als bevelhebber van de 2de Nederlands-Belgische Divisie. Deze divisie incasseerde grote verliezen doordat ze was bloot gesteld aan de beschietingen van de Franse "Grande Batterie"
Vanaf 1815 tot 1842 zou hij als ambassadeur Nederland vertegenwoordigen te Berlijn.

Generaal Baron Jean Victor Constant-de-Rebeque

°1773 - +1850

Levensloop:
Was afkomstig uit Zwitserland waar hij zich als jonge man een tijdje liet inlijven in Lodewijk XVI's 'Zwitserse Garde'. In 1793 koos hij voor het Nederlandse leger. Toen Frankrijk Nederland overrompelde vluchte hij naar Engeland. Daar werd hij in 1805 aangesteld als de militaire leraar van de Prins van Oranje. In 1811, als Luitenant-Kolonel vergezelde hij de prins naar Spanje. Nadat Nederland in 1813 was bevrijd van de Fransen werd hij naar daar gezonden om een legermacht op te bouwen. Na Waterloo vervulde hij meerdere taken in het Nederlandse leger, waaruit hij in 1837 werd ontslagen. Hij keerde terug naar zijn landgoed in Silesië waar hij zou overlijden.


Major-General Jonkheer A D Tripp

Voorheen commandant van het Franse 14é Cuirassiers.
Inhoud   Regimenten   Officieren    Uniformen   Bron
Cijfers   Rolverdeling   E-Mail
De Rolverdeling
1